GRECOS - LATO 2017 300 zł rabatu na dziecko, tylko 29% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Do 40% rabatu (wliczony w cenę)
  • Specjalny rabat dla dzieci w wysokości 300 zł - udzielany tylko dla pierwszego dziecka i pod warunkiem, że w dniu powrotu nie skończy ono określonego wieku oraz jeśli jest zakwaterowane z 2 os. dorosłymi. O wiek dziecka objęty promocją zapytaj naszego DoradcęRabat udzielany jest w wybranych hotelach i terminach i dotyczy kierunków: Cypr oraz Peloponez.
  • Niską zaliczkę - tylko 29%
  • Pakiet gwarancji GRATIS:
    • Gwarancję Najniższej CenyJeśli Klient w całym okresie trwania sprzedaży oferty Lato 2017 Organizatora znajdzie w ofercie Organizatora taką samą ofertę w niższej cenie, koszt pierwotnej rezerwacji zostanie pomniejszony o różnicę w cenie. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: znajduje się w ofercie Organizatora, uwzględnia te same świadczenia: termin pobytu, miejsce wylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, dopłaty i ewentualne bonusy związane z promocjami - uwzględnia tą samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników. Gwarancja nie dotyczy ofert Organizatora publikowanych z oznaczeniem Last Minute, Last Second, Hot Deals oraz okazjonalnych promocji specjalnych.
    • Gwarancję Niezmiennej CenyKlienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę z oferty Lato 2017 Organizatora, otrzymają Gwarancję Niezmienności Ceny wycieczki, co oznacza, że nie będą musieli dokonywać dopłat do zarezerwowanej wycieczki w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.
    • Gwarancję Nieodpłatnej Zmiany RezerwacjiKlienci, którzy zarezerwują w ofercie trwania promocji imprezę z oferty Lato 2017 Organizatora, na życzenie mogą dokonać zmiany w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej. Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji potwierdzonej jednego z następujących elementów: kierunku, miejsca wylotu, terminu imprezy, hotelu, typu pokoju, zmiany uczestnika w stosunku do pierwotnie zarezerwowanych. Klient może dokonać zmiany bez opłaty manipulacyjnej najpóźniej do 45 dni przed datą wylotu. W przypadku zmiany oferty obowiązuje cena oferty z dnia dokonania zmiany - pozostałe świadczenia nie ulegają zmianie. W pozostałych terminach zmiany na życzenie Klienta podlegają kosztom zgodne z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Klient pokrywa różnicę w cenie między ofertami.
Promocja trwa do 20.02.2017r.