Regulamin Forum

Przerwany

 1. Wakacje.pl S.A. z siedzibą Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413 80-309 Gdańsk, poprzez należący do niego Portal Turystyczny Wakacje.pl udostępnia swoim użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w Forum Dyskusyjnym (dalej jako "Forum").
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji dokonuje wpisów do Forum.
 3. Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 4. Uczestnicy Forum publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Wakacje.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść wpisów umieszczonych na Forum przez użytkowników, w szczególności za jakiekolwiek skutki opinii wyrażanych przez użytkowników na łamach Forum,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Forum przez użytkowników w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
  3. za treści zamieszczone na stronach internetowych nienależących do portalu Wakacje.pl, do których linki zamieszczono na Forum,
  4. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Forum lub usunięcia konta użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
  5. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez użytkownika danych oraz informacji zawartych na łamach Forum w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum treści:
  1. sprzecznych z prawem,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
  3. obscenicznych,
  4. promujących przemoc,
  5. powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe,
  6. stanowiących przekaz reklamowy,
  7. szkalujących osoby publiczne.
 7. Wakacje.pl S.A. zastrzega sobie prawo do wykasowania wiadomości umieszczonych na Forum Dyskusyjnym:
  1. zawierających linki do prywatnych stron internetowych lub serwisów i portali konkurencyjnych do Wakacje.pl,
  2. zawierających uwagi skierowane do administratora Forum,
  3. merytorycznie bez związku z komentowaną treścią
  4. o charakterze i przekazie komercyjnym
 8. Decyzje odnośnie wykasowania wiadomości podjęte przez administratora są ostateczne.
 9. Wakacje.pl S.A. zastrzegają sobie prawo do blokowania dostępu do forum użytkownikowi, którzy dopuszczą się naruszenia postanowień z pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
 10. Wakacje.pl S.A. zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nagannych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Wakacje.pl S.A. zastrzegają sobie możliwość ich usuwania bez podania przyczyny.
 11. W celu odróżnienia loginy użytkowników, którzy wiadomość na forum umieścili jako niezalogowani, będą wyświetlane jako "Gość".
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wakacje.pl S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 13. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Forum proszę wysyłać bezpośrednio na adres forum@wakacje.pl.
Trwa
X