STATUS OTWARCIA GRANIC

ZAPLANUJ BEZPIECZNY URLOP

  • Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w poszczególnych krajach?
  • Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje?
  • Gdzie wymagany jest test na obecność Covid-19?
sprawdź informacje

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje opisujące sytuację w poszczególnych państwach, do których aktualnie można udać się na urlop.

Dowiesz się które państwa wymagają od podróżnych okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, jaka jest sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach, jakich obostrzeń możesz się spodziewać po przybyciu lub gdzie aktualnie może obowiązywać czasowy zakaz lotów.

Bułgaria bez obowiązkowych testów

Podczas przekraczania bułgarskiej granicy każda osoba otrzyma do wypełnienia kwestionariusz, z prośbą o podanie swoich danych kontaktowych podczas pobytu w Bułgarii. Należy również zadeklarować świadomość ryzyka związanego z zachorowaniem na Covid-19 oraz że nie jest się chorym a także zobowiązać się do przestrzegania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Miejscowe władza mogą skierować pasażerów na testy i kwarantannę

Bezpieczeństwo sanitarne

Władze Bułgarii w czerwcu 2020 zniosły większość obostrzeń wprowadzonych początkowo w związku z epidemią koronawirusa. Hotele i pensjonaty zobowiązane zostały do przestrzegania zasad opartych na zaleceniach bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznych UE, dotyczących stopniowego wznawiania usług świadczonych turystom , a także protokołów zdrowotnych w placówkach branży hotelarsko-gastronomicznej [dokument KE z 13 maja 2020 r.]. Dotyczą one przede wszystkim zachowania bezpiecznej odległości między gośćmi, jak również częstej dezynfekcji i zachowania higieny miejsc wspólnych.

Obiekty noclegowe w Bułgarii nie będą w pełni obejmowane kwarantanną ani zamykane, jeśli u któregoś z gości potwierdzone zostaną objawy zakażenia koronawirusem. Hotelarze powinni jednak dysponować wolnymi pokojami, tak by zapewnić izolację chorych osób od pozostałych wypoczywających na terenie obiektu.

Można wybrać się na obiad do restauracji, ale według nowych zasad bezpieczeństwa pomiędzy stolikami powinna zostać zachowana odległość minimum 1,5 m, a przy jednym mogą usiąść maksymalnie cztery osoby, lub jedna rodzina. Personel zobowiązany jest do używania jednorazowych rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek lub przyłbic ochronnych. Klientów nie obowiązują takie wymagania. Restauratorzy powinni podawać jedzenie bezpośrednio do stolików, ale jest też dozwolone wydawanie posiłków w formie bufetu, jednak przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jedzenie musi się znajdować za szybą i najlepiej, żeby było wydawane przez pracownika lokalu wyposażonego w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maskę ochronną).

Plaże na wybrzeżu Morza Czarnego są otwarte i oferują turystom korzystanie z bezpłatnych akcesoriów wypoczynkowych, m.in. leżaków, które muszą być rozstawione przy zachowaniu bezpiecznych odstępów.


SPRAWDŹ OFERTY DO BUŁGARII

Portugalia bez testów i kwarantanny

Podróżni przybywający do Portugalii nie są zobowiązani do odbywania kwarantanny ani przedstawiania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Należy jednak najpóźniej na 12 godzin przed wylotem z Polski wypełnić formularz PLC, znajdujący się na stronie portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Ozdrowieńcy oraz osoby, które przyjęły już drugą dawkę szczepionki co najmniej 7 dni przed przylotem, są zwolnione z testów PCR. Muszą jednak okazać dokument, sporządzony w języku angielskim lub portugalskim, potwierdzający przebycie choroby lub szczepienie.

UWAGA! Podróżujących na Azory i Maderę obowiązują nieco inne zasady, opisane poniżej.

Turyści podróżujący na Maderę, są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na covid-19 (przetłumaczonego na angielski i wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin przed odlotem w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie władze krajowe i międzynarodowe) lub do poddania się testowi bezpośrednio po przylocie na lotnisku. Oczekiwanie na wynik może trwać do 12 godzin i należy w tym czasie pozostać w izolacji. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku podróżny wraz z rodziną zostanie skierowany na 7-dniową kwarantannę do wyznaczonego hotelu. Badanie zostanie powtórzone po 7 dniach. Koszt testów i zakwaterowania podczas kwarantanny pokrywa rząd Madery. Ponadto na 12 godzin przed przyjazdem należy wypełnić formularz online znajdujący się pod tym adresem - https://madeirasafe.com/#/login.

Przylatujących na Azory muszą okazać negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Na 48 godzin przed przylotem należy także wypełnić formularz online https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=5532.

SPRAWDŹ OFERTY DO PORTUGALII

Włochy czasowo zaostrzają wymagania dla Polaków

Obywatele polscy wjeżdżający na terytorium Włoch w dniach 16.01-05.03.2021 r. oprócz konieczności przedstawienia autodeklaracji, zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego w ciągu 48 h przed przyjazdem. W przypadku braku testu podróżny ma obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Od 10 czerwca obywatele krajów UE przekraczając granicę włoską nie muszą już przechodzić 14-dniowej kwarantanny. Począwszy od tej samej daty Włosi mogą również swobodnie poruszać się wewnątrz swojego kraju. Władze stopniowo decydują o znoszeniu kolejnych obostrzeń. Obecnie działają już hotele, restauracje, bary, sklepy i punkty usługowe, turyści mogą wypoczywać na plażach, a wierni uczestniczyć w mszach i nabożeństwach. Nadal obowiązują najważniejsze środki ochrony przed zakażeniem, takie jak wymóg noszenia maseczki albo zachowania odległości co najmniej 1 metra.

Na włoskich plażach obowiązuje wymóg zapewnienia 10 metrów kwadratowych wokół jednego parasola. Leżaki i łózka do opalania są obowiązkowo dezynfekowane, zaś odległość między nimi musi wynosić 1,5 metra. Przy wejściu na plażę może być dokonywany pomiar temperatury ciała. W przypadku przekroczenia 37,5 st. C obowiązuje zakazanie wstępu.

Włoski urząd lotniczy 25 czerwca doprecyzował swoje wytyczne dla wznowienia ruchu lotniczego. Zakazano m.in. wnoszenia na pokład dużych walizek z kółkami. Następnie te przepisy jeszcze zaostrzono i zabroniono korzystania ze schowków bagażowych nad głowami pasażerów, więc nie można na pokład wnosić większego bagażu podręcznego. Na pokład samolotu można wnieść jedynie mały plecak lub torbę z rzeczami osobistymi, mieszczące się pod poprzedzającym fotelem.

UWAGA: Ze względu na autonomiczność włoskich regionów Kalabria, Sycylia i Sardynia, wprowadziły własne obostrzenia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

W Kalabrii wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich przyjezdnych na specjalnej stronie internetowej www.emergenzacovid.regione.calabria.it.

Zarejestrować można się w dowolnym momencie przed przyjazdem lub na miejscu, np.: w hotelu lub na lotnisku. 

Osoby wypoczywające w Kalabrii, ale przylatujące na lotnisko w Katanii (na Sycylii) oraz turyści biorący udział w imprezach objazdowych nie są zobowiązane do rejestracji po przylocie na Sycylię. Obowiązek ten nie dotyczy bowiem transferu z Sycylii do Kalabrii i z powrotem.

Władze regionu Sycylia wprowadziły obowiązek rejestracji wszystkich przyjezdnych przez stronę intenetową https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome.

Zarejestrować można się w dowolnym momencie przed przyjazdem lub na miejscu, np.: w hotelu lub na lotnisku.  

Na Sardynii wymagane jest wypełnienie formularza PLF na 48 godzin przed przylotem oraz posiadanie kodu QR, który należy okazać po przylocie, w formie wydrukowanej lub elektronicznej.

Formularza PLF można wypełnić samodzielnie na stronie internetowej https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init.

Potwierdzenie wypełnienia wraz z unikalnym kodem QR zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku nieotrzymania kodu QR, należy wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila a następnie wydrukować wniosek i wypełnić go ręcznie.

Formularz jest imienny i każda osoba dorosła jest zobowiązania posiadać własny formularz. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia uwzględniane są w formularzu osoby dorosłej, z którą podróżują. W przypadku nie posiadania potwierdzenia mailowego i formularza w formie wydrukowanej lub kodu QR, turyści poddani zostaną obowiązkowemu testowi na obecność koronawirusa.

SPRAWDŹ OFERTY DO WŁOCH

Turcja wymaga testu PCR

Począwszy od 1 stycznia 2021 pasażerowie wchodzący na pokład samoloty lecącego do Turcji są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR.

Ponadto każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia formularza wjazdowego. Formularz wręczany jest pasażerom na pokładzie samolotu i powinien zostać uzupełniony podczas podróży do Turcji, a następnie okazany odpowiednim służbom podczas kontroli granicznej po wylądowaniu.  

UWAGA! Ważność paszportu musi być co najmniej 60 dni dłuższa niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. To znaczy, że przy przekraczaniu granicy dokument powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Turcja zniosła obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni).

Sytuacja epidemiczna i bezpieczeństwo sanitarne

Od początku czerwca, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, działalność rozpoczęły hotele i restauracje. Dostępne są też atrakcje turystyczne takie jak: parki, baseny, muzea i plaże. 

Tureckie władze, chcąc zapewnić turystom możliwość bezpiecznego spędzenia wakacji, opracowały specjalny program „Certyfikacji sanitarnej w branży turystycznej”. Objęto nim m.in. linie lotnicze, transport publiczny, branżę hotelarską, muzea i gastronomię. By uzyskać zgodę na wznowienie działalności, każdy obiekt musiał pozytywnie przejść system certyfikacji. Zgodnie z nowymi procedurami bezpieczeństwa w hotelach skrupulatnie kontrolowane jest przestrzeganie zasad zachowania dystansu społecznego, obowiązuje limit miejsc oraz nakaz dezynfekcji pokoi i przestrzeni wspólnych. W restauracjach posiłki i napoje, również w formule all inclusive, mogą być podawane wyłącznie przez obsługę. Dystrybutory płynów dezynfekcyjnych są rozmieszczane we wszystkich ogólnodostępnych miejscach. Wprowadzono limity ilości osób mogących korzystać z siłowni i basenów.

Turyści wjeżdżający i przebywający na terytorium Turcji są objęci szeregiem środków bezpieczeństwa. Lotniska zobowiązane zostały do zapewnienia podróżującym bezpłatnych środków ochrony osobistej. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych, pod rygorem nie wpuszczenia do terminalu. Osobom wchodzącym do budynków mierzona jest temperatura ciała, a lotniska są wyposażone w maty dezynfekcyjne a nawet specjalne kabiny do dezynfekcji pasażerów.

Personel w środkach transportu, obiektach hotelowych oraz lokalach gastronomicznych poddawany jest regularnym badaniom na obecność koronawirusa. Ponadto reorganizowano dotychczasowy system pracy w obiektach przyjmujących i obsługujących turystów.

SPRAWDŹ OFERTY DO TURCJI

Do Tunezji bez testów na Covid-19

Tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zezwoleniu dla polskich turystów na wjazd do Tunezji bez obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Złagodzenie obostrzeń dla Polaków obowiązuje od 29 lipca 2020 i dotyczy wyłącznie osób podróżujących w grupach zorganizowanych, czyli w ramach wycieczek z biur podróży z zapewnionym przelotem, transferem z i na lotnisko oraz zakwaterowaniem. Dodatkowo każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Podróżnego (https://bit.ly/31b5ZJe), wypełnienia "Deklaracji zdrowia" (najpóźniej można ją wypełnić w samolocie) i posiadania przy sobie wydrukowanego vouchera hotelowego oraz biletu lotniczego.

Bezpieczeństwo sanitarne

Mając na uwadze bezpieczeństwo turystów i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, z początkiem czerwca tunezyjskie władze rozpoczęły wprowadzanie w życie tzw. „Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego”.

Procedury bezpieczeństwa przewidują m.in.: mierzenie temperatury ciała podróżnych na lotniskach, obowiązek zasłaniania ust i nosa w publicznych pomieszczeniach zamkniętych, regularną dezynfekcję pojazdów przewożących turystów, w których obowiązuje limit zajętych miejsc do 50%.

Hotele i obiekty turystyczne również nie mogą przekraczać połowy swojej pojemności. Wydzielone są specjalne pokoje na wypadek konieczności izolacji osób z objawami koronawirusa. Wymagana jest dezynfekcja pomieszczeń najpóźniej na trzy godziny przed przybyciem gości. Dezynfekowane są także bagaże i powszechnie udostępnione są dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym. W hotelowych restauracjach posiłki nakładane są wyłącznie przez obsługę.

Na plażach parasole i leżaki rozmieszczono w minimum 2,5 metrowych odstępach a na basenach obowiązuje limit do 1 osoby na każde 3 metry kwadratowe.

SPRAWDŹ OFERTY DO TUNEZJI

Albania bez kwarantanny

Z początkiem czerwca 2020 Albania otworzyła lądowe przejścia graniczne, bez obowiązku odbywania kwarantanny. Niemniej jednak przed wjazdem do Albanii należy wypełnić i mieć przy sobie podczas przekraczania granicy dokument dostępny do pobrania tutaj.

SPRAWDŹ OFERTY DO ALBANII

Chorwacja wprowadza wymóg testów PCR

Od 1 grudnia 2020 osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Chorwacji są zobowiązane do okazaniu negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2. Badania nie może być wykonane wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Procedury bezpieczeństwa

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia krótkiego kwestionariusza oraz pozostawienia swoich danych kontaktowych. Można to zrobić jeszcze przed wyjazdem, za pośrednictwem strony internetowej entercroatia.mup.hr lub dopiero na granicy. W formularzu należy podać powód podróży, planowaną długości pobytu w Chorwacji, numer dokumentu tożsamości i dane kontaktowe. Podróżni zostaną również zapytani o stan zdrowia i ewentualny kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

W przypadku wypełnienia kwestionariusza online, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które (w przypadku podróżowania własnym środkiem transportu) w formie drukowanej należy umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Razem z tymi dokumentami drogą elektroniczną zostaną wysłane również aktualne rekomendacje Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące bezpiecznego wypoczynku w kraju.

SPRAWDŹ OFERTY DO CHORWACJI

Egipt tylko z negatywnym wynikiem testu PCR

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią egipskiego premiera od 1 września wszyscy turyści przybywający do Egiptu są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie powinno zostać wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem lub bezpośrednio po, na lotniskach w Hurghadzie, Szarm el-Szejk, Marsa Alam i w Tabie. Koszt wykonania takiego badania na miejscu wynosi 30 dolarów amerykańskich.

Wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu zostaną poproszeni o wypełnienie „Deklaracji podróżnego” (Traveler Declaration). W dokumencie należy podać informacje o podróżach odbytych w ciągu 14 dni przed wizytą w Egipcie oraz potwierdzić, brak objawów przypominających Covid-19 oraz świadomych kontaktów z cierpiącymi na tę chorobę w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podpisanie deklaracji wiąże się również ze zobowiązaniem do powiadomienia kierownictwa hotelu lub lekarza w wypadku zauważenia u siebie objawów choroby podczas pobytu w Egipcie. Ponadto wymagane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego, obejmującego koszty leczenia w Egipcie.

Ponadto podróżni przylatujący lotami czarterowymi do gubernatorstw: Morze Czerwone, Marsa Matrouh, Luxor, Synaj Południowy oraz Asuan do dnia 31 października 2020 będą zwolnieni z opłaty wizowej. Zorganizowany ruch turystyczny został ograniczony do: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh a przemieszczanie się między gubernatorstwami pozostaje zawieszone do odwołania.

Wiza GRATIS!

Egipski rząd przedłużył okres obowiązywania zwolnienia z konieczności wnoszenia opłat wizowych dla turystów przybywających do kurortów turystycznych do 30 kwietnia 2021 r.

Bezpieczeństwo sanitarne

W maju Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa opublikowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla hoteli i ośrodków turystycznych. Od 15 maja, w pierwszym etapie odmrażania działalności turystycznej, obiekty mogły przyjmować tylko turystów krajowych i być zapełnione w 25 procentach. 1 czerwca rozpoczął się etap drugi, dopuszczający wypełnienie obiektów maksymalnie w 50 procentach. Ponadto wymagana jest dezynfekcja pomieszczeń, bagaży a także mierzenie temperatury gościom przy wejściu do hotelu. W strefach wspólnych, takich jak np.: windy czy kasyna, może przebywać połowa dozwolonej w normalnych warunkach liczby osób. 

SPRAWDŹ OFERTY DO EGIPTU

Dominikana otwarta dla turystów

Od 15 października 2020 r. osoby podróżujące na Dominikanę nie muszą już wykonywać testu PCR przed przylotem. Testy nie będą również przeprowadzane po przylocie. Wykonywane będą wyłącznie wyrywkowe testy oddechowe. Podróżni, którzy odwiedzają Dominikanę do końca grudnia 2020 roku, otrzymają bezpłatny plan pomocy w podróży, który poza standardową pomocą w nagłych wypadkach, w razie potrzeby obejmie również testy na koronawirusa a także pokrycie kosztów w razie konieczności przedłużenia pobytu.

Z dniem 29 listopada Rząd Dominikany wprowadza elektroniczny formularz wjazdu i wyjazdu. Przybywając i upuszczając Dominikanę należy wypełnić formularz, podając między innymi informacje o stanie zdrowia. Do 31 grudnia 2020 obowiązuje papierowa forma formularza, zaś od stycznia 2021 należy już wypełniać ten dokument (dostępny na stronie https://eticket.migracion.gob.do) wyłącznie w formie elektronicznej.

Podróżni, którzy nie wypełnią formularza przed wylotem będą mogli zrobić to po przylocie. Lotniskach na Dominikanie umożliwiają skorzystanie z bezpłatnego Internetu, ale w celu skrócenia procedury przylotu, zalecane jest wypełnienie formularza 72 godziny przed podróżą oraz posiadanie przy sobie kodu QR w formie drukowanej lub zrzutu ekranu na smartfonie. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie - https://viajerodigital.mitur.gob.do.

sprawdź oferty na dominikanę

Emiraty Arabskie wymagają testów na Covid-19

Podróżni przylatujący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zobowiązani są do poddania się testowi na obecność koronavirusa (RT-PCR). Badanie powinno zostać wykonane najwcześniej na 96 godzin przed przylotem.

Ponadto każdy z przyjezdnych musi posiadać ubezpieczenie podróżne, obejmujące w swoim zakresie zachorowanie na koronawirusa oraz wypełnić oświadczenie zdrowotne i pobrać specjalna aplikację COVID-19 DXB.

Turyści przybywający do Dubaju, mogą zostać poddane dodatkowemu testowi, na koszt gospodarzy. Osoby oczekujące na wynik muszą najpierw udać się na kwarantannę, podobnie jak podróżni z pozytywnym wynikiem testu.

Również po przylocie do Abu Zabi podróżni zostaną poddani dodatkowym testom i mogą otrzymać elektroniczne "bransolety" umożliwiające lokalnym władzom kontrolę nad prawidłowym odbywaniem kwarantanny. Po upływie 12 dni od przylotu należy poddać się jeszcze jednemu badaniu na obecność koronawirusa.

SPRAWDŹ OFERTY do zjednoczonych emiratów arabskich

Wyspy Maltańskie przywracają restrykcje dla Polaków

Od 13 listopada 2020 osoby przylatujące na Maltę mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem na Maltę. Osoby, które nie będą miały przy sobie wyniku testu, zostaną poddane testowi na maltańskim lotnisku a następnie skierowane na kwarantannę.

Ponadto pasażerowie przed wylotem są również zobowiązani do wypełnienia formularza PLF oraz deklaracji zdrowia, dostępnych na stronie www.maltairport.com/declarationforms/.

Ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie są zwolnione z restrykcji wjazdowych.

SPRAWDŹ OFERTY NA MALTĘ