OTWARCIE GRANIC W EUROPIE

ZAPLANUJ BEZPIECZNY URLOP

  • Zastanawiasz się, czy na pewno posiadasz aktualne informacje o otwartych granicach w Strefie Schengen?
  • Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w takich krajach jak Grecja, Bułgaria czy Turcja?
  • Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje?
sprawdź dokąd pojechać

Otwarcie granic Polski

Począwszy od 13 czerwca turyści mogą przekraczać granicę. Wzmożone kontrole są zniesione, zaś po powrocie do kraju 14-dniowa kwarantanna nie będzie już obowiązywała. Biura podróży przygotowały rozszerzoną ofertę wycieczek z dojazdem własnym.

Na wakacje samolotem

Loty z Polski na trasach europejskich, zgodnie z decyzją Rządu RP, mogą być realizowane od 16 czerwca. Pierwsze samoloty czarterowe z turystami wystartowały na początku lipca. Aktualizowane co kilkanaście dni Rozporządzenia Rady Ministrów regulują do których państw można polecieć czarterem a do których loty te w danym momencie muszą zostać wstrzymane.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje opisujące sytuację w poszczególnych państwach, do których aktualnie można udać się na urlop.

Bułgaria otworzyła granice 1 czerwca

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ambasady RP w Sofii, od 1 czerwca Polacy mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych i nie obowiązuje już nas konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny. Dzięki wprowadzonym zasadom bezpiecznego wypoczynku w dobie epidemii koronawirusa, państwo było przygotowane do pełnego rozpoczęcia sezonu turystycznego 1 lipca. Czynne są plaże a obiekty hotelowe i gastronomiczne stopniowo wznawiają działalność.

Podczas przekraczania bułgarskiej granicy każda osoba otrzyma do wypełnienia kwestionariusz, z prośbą o podanie swoich danych kontaktowych podczas pobytu w Bułgarii. Należy również zadeklarować świadomość ryzyka związanego z zachorowaniem na Covid-19 oraz że nie jest się chorym a także zobowiązać się do przestrzegania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa.

Bezpieczeństwo sanitarne

Władze Bułgarii zniosły większość obostrzeń wprowadzonych w ostatnich miesiącach w związku z epidemią koronawirusa. Hotele i pensjonaty zobowiązane zostały do przestrzegania zasad opartych na zaleceniach bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznych UE, dotyczących stopniowego wznawiania usług świadczonych turystom , a także protokołów zdrowotnych w placówkach branży hotelarsko-gastronomicznej [dokument KE z 13 maja 2020 r.]. Dotyczą one przede wszystkim zachowania bezpiecznej odległości między gośćmi, jak również częstej dezynfekcji i zachowania higieny miejsc wspólnych.

Obiekty noclegowe w Bułgarii nie będą w pełni obejmowane kwarantanną ani zamykane, jeśli u któregoś z gości potwierdzone zostaną objawy zakażenia koronawirusem. Hotelarze powinni jednak dysponować wolnymi pokojami, tak by zapewnić izolację chorych osób od pozostałych wypoczywających na terenie obiektu.

Można wybrać się na obiad do restauracji, ale według nowych zasad bezpieczeństwa pomiędzy stolikami powinna zostać zachowana odległość minimum 1,5 m, a przy jednym mogą usiąść maksymalnie cztery osoby, lub jedna rodzina. Personel zobowiązany jest do używania jednorazowych rękawiczek oraz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek lub przyłbic ochronnych. Klientów nie obowiązują takie wymagania. Restauratorzy powinni podawać jedzenie bezpośrednio do stolików, ale jest też dozwolone wydawanie posiłków w formie bufetu, jednak przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Jedzenie musi się znajdować za szybą i najlepiej, żeby było wydawane przez pracownika lokalu wyposażonego w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maskę ochronną).

Plaże na wybrzeżu Morza Czarnego są otwarte i oferują turystom korzystanie z bezpłatnych akcesoriów wypoczynkowych, m.in. leżaków, które muszą być rozstawione przy zachowaniu bezpiecznych odstępów.


SPRAWDŹ OFERTY DO BUŁGARII

Portugalia bez kwarantanny

Podróżni przybywający do Portugalii nie są już zobowiązani do odbywania kwarantanny.

6 czerwca nastąpiło otwarcie sezonu plażowego. Granice powietrzne z krajami Unii Europejskiej są otwarte, ale podróżni mogą zostać poproszeni o okazanie aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Za brak takiego dokumentu można otrzymać grzywnę w wysokości od 500 Euro do 2 000 Euro dla osób fizycznych.

Dla przewoźników lotniczych kara może wynieść nawet do 3 000 Euro za każdego pasażera bez negatywnego wyniku testu.

Dodatkowo po przylocie do Portugalii każdy podróżny poddawany jest obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała. Za odmowę można otrzymać mandat do 3 000 Euro.

UWAGA! Turyści podróżujący na Maderę, są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na covid-19 (przetłumaczonego na angielski i wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin przed odlotem w laboratoriach certyfikowanych przez odpowiednie władze krajowe i międzynarodowe) lub do poddania się testowi bezpośrednio po przylocie na lotnisku. Oczekiwanie na wynik może trwać do 12 godzin i należy w tym czasie pozostać w izolacji. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku podróżny wraz z rodziną zostanie skierowany na 7-dniową kwarantannę do wyznaczonego hotelu. Badanie zostanie powtórzone po 7 dniach. Koszt testów i zakwaterowania podczas kwarantanny pokrywa rząd Madery.

Ponadto na 12 godzin przed przyjazdem należy wypełnić formularz online znajdujący się pod tym adresem - https://madeirasafe.com/#/login.

SPRAWDŹ OFERTY DO PORTUGALII

Włochy bez obowiązkowej kwarantanny

Od 10 czerwca obywatele krajów UE przekraczając granicę włoską nie muszą już przechodzić 14-dniowej kwarantanny.

Począwszy od tej samej daty Włosi mogą również swobodnie poruszać się wewnątrz swojego kraju. Władze stopniowo decydują o znoszeniu kolejnych obostrzeń. Obecnie działają już hotele, restauracje, bary, sklepy i punkty usługowe, turyści mogą wypoczywać na plażach, a wierni uczestniczyć w mszach i nabożeństwach. Nadal obowiązują najważniejsze środki ochrony przed zakażeniem, takie jak wymóg noszenia maseczki albo zachowania odległości co najmniej 1 metra.

Na włoskich plażach obowiązuje wymóg zapewnienia 10 metrów kwadratowych wokół jednego parasola. Leżaki i łózka do opalania są obowiązkowo dezynfekowane, zaś odległość między nimi musi wynosić 1,5 metra. Przy wejściu na plażę może być dokonywany pomiar temperatury ciała. W przypadku przekroczenia 37,5 st. C obowiązuje zakazanie wstępu.

Włoski urząd lotniczy 25 czerwca doprecyzował swoje wytyczne dla wznowienia ruchu lotniczego. Zakazano m.in. wnoszenia na pokład dużych walizek z kółkami. Następnie te przepisy jeszcze zaostrzono i zabroniono korzystania ze schowków bagażowych nad głowami pasażerów, więc nie można na pokład wnosić większego bagażu podręcznego. Na pokład samolotu można wnieść jedynie mały plecak lub torbę z rzeczami osobistymi, mieszczące się pod poprzedzającym fotelem.

UWAGA: Ze względu na autonomiczność włoskich regionów Kalabria, Sycylia i Sardynia, wprowadziły własne obostrzenia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

W Kalabrii wprowadzono obowiązek rejestracji wszystkich przyjezdnych na specjalnej stronie internetowej www.emergenzacovid.regione.calabria.it.

Zarejestrować można się w dowolnym momencie przed przyjazdem lub na miejscu, np.: w hotelu lub na lotnisku. 

Osoby wypoczywające w Kalabrii, ale przylatujące na lotnisko w Katanii (na Sycylii) oraz turyści biorący udział w imprezach objazdowych nie są zobowiązane do rejestracji po przylocie na Sycylię. Obowiązek ten nie dotyczy bowiem transferu z Sycylii do Kalabrii i z powrotem.

Władze regionu Sycylia wprowadziły obowiązek rejestracji wszystkich przyjezdnych przez stronę intenetową https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome.

Zarejestrować można się w dowolnym momencie przed przyjazdem lub na miejscu, np.: w hotelu lub na lotnisku.  

Na Sardynii wymagane jest wypełnienie formularza PLF na 48 godzin przed przylotem oraz posiadanie kodu QR, który należy okazać po przylocie, w formie wydrukowanej lub elektronicznej.

Formularza PLF można wypełnić samodzielnie na stronie internetowej https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init.

Potwierdzenie wypełnienia wraz z unikalnym kodem QR zostanie przesłane na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku nieotrzymania kodu QR, należy wydrukować potwierdzenie wypełnienia wniosku z maila a następnie wydrukować wniosek i wypełnić go ręcznie.

Formularz jest imienny i każda osoba dorosła jest zobowiązania posiadać własny formularz. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia uwzględniane są w formularzu osoby dorosłej, z którą podróżują. W przypadku nie posiadania potwierdzenia mailowego i formularza w formie wydrukowanej lub kodu QR, turyści poddani zostaną obowiązkowemu testowi na obecność koronawirusa.

SPRAWDŹ OFERTY DO WŁOCH

Słowacja otwarta dla Polaków od 20 czerwca

20 czerwca Polska dołączyła do listy krajów uznanych przez Słowację za bezpieczne. Obywatele polscy mogą już wjeżdżać na terytorium Słowacji bez konieczności kwarantanny ani obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Turyści z Polski mogą podróżować do Słowacji i przebywać na terytorium tego kraju dłużej niż dobę. Wcześniej mogliśmy przejechać przez Słowację wyłącznie tranzytem. Informacja ta powinna ucieszyć nie tylko miłośników Tatr Słowackich, lecz również ułatwić podróż osobom wybierających się samochodem do Chorwacji.

SPRAWDŹ OFERTY DO SŁOWACJI

Czechy otwarte dla obywateli sąsiednich krajów

Od 15 czerwca obywatele państw EU mogą już swobodnie podróżować do Czech. W zależności od sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach może się to wiązać z dodatkowymi restrykcjami. Niemniej jednak kraje sąsiadujące Czechami, w tym również Polska, zostały uznane za bezpieczne rejony, więc ruch turystyczny z nimi nie będzie ograniczany.

W Czechach otwarte są już wszystkie sklepy, restauracje, bary i hotele. Działają również muzea, baseny oraz większość atrakcji turystycznych. W miejscach publicznych nadal obowiązuje nakaz utrzymywania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa.

SPRAWDŹ OFERTY DO CZECH

Austria bez ograniczeń

Osoby przybywające z państw o stabilnej sytuacji epidemicznej w związku z COVID-19 mogą wjeżdżać na teren Austrii bez ograniczeń.

Polska aktualnie znajduje się na liście krajów, których obywatele nie podlegają restrykcjom. Kraje obecnie uznane za bezpieczne to: Australia, Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja (z wyjątkiem Île-de-France (Paryż), Cote d „Azur, Prowansja-Alpy), Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Japonia, Kanada, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Nowa Zelandia, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia (z wyjątkiem Lizbony i północy), Republika Korei, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania (tylko Wyspy Kanaryjskie), Republika Czeska (z wyjątkiem Pragi), Węgry, Urugwaj, Watykan, Wielka Brytania i Cypr.

Każdy podróżny przybywający z kraju spoza listy musi okazać zaświadczenie lekarskie, potwierdzające negatywny wynik badania na obecność koronawirusa, na podstawie testu wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem.

SPRAWDŹ OFERTY DO AUSTRII

Turcja otwarta dla Polaków

Nie ma obowiązku kwarantanny dla osób wjeżdżających do Turcji, ale każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia formularza wjazdowego. Formularz wręczany jest pasażerom na pokładzie samolotu i powinien zostać uzupełniony podczas podróży do Turcji, a następnie okazany odpowiednim służbom podczas kontroli granicznej po wylądowaniu.  

Sytuacja epidemiczna i bezpieczeństwo sanitarne

Od początku czerwca, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, działalność rozpoczęły hotele i restauracje. Dostępne są też atrakcje turystyczne takie jak: parki, baseny, muzea i plaże. 

Tureckie władze, chcąc zapewnić turystom możliwość bezpiecznego spędzenia wakacji, opracowały specjalny program „Certyfikacji sanitarnej w branży turystycznej”. Objęto nim m.in. linie lotnicze, transport publiczny, branżę hotelarską, muzea i gastronomię. By uzyskać zgodę na wznowienie działalności, każdy obiekt musiał pozytywnie przejść system certyfikacji. Zgodnie z nowymi procedurami bezpieczeństwa w hotelach skrupulatnie kontrolowane jest przestrzeganie zasad zachowania dystansu społecznego, obowiązuje limit miejsc oraz nakaz dezynfekcji pokoi i przestrzeni wspólnych. W restauracjach posiłki i napoje, również w formule all inclusive, mogą być podawane wyłącznie przez obsługę. Dystrybutory płynów dezynfekcyjnych są rozmieszczane we wszystkich ogólnodostępnych miejscach. Wprowadzono limity ilości osób mogących korzystać z siłowni i basenów.

Turyści wjeżdżający i przebywający na terytorium Turcji są objęci szeregiem środków bezpieczeństwa. Lotniska zobowiązane zostały do zapewnienia podróżującym bezpłatnych środków ochrony osobistej. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych, pod rygorem nie wpuszczenia do terminalu. Osobom wchodzącym do budynków mierzona jest temperatura ciała, a lotniska są wyposażone w maty dezynfekcyjne a nawet specjalne kabiny do dezynfekcji pasażerów.

Personel w środkach transportu, obiektach hotelowych oraz lokalach gastronomicznych poddawany jest regularnym badaniom na obecność koronawirusa. Ponadto reorganizowano dotychczasowy system pracy w obiektach przyjmujących i obsługujących turystów.

SPRAWDŹ OFERTY DO TURCJI

Tunezja z zakazem lotów z Polski

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.10.2020 aktualnie nie zezwala się na loty do Tunezji!

Tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zezwoleniu dla polskich turystów na wjazd do Tunezji bez obowiązku okazania na granicy negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Złagodzenie obostrzeń dla Polaków obowiązuje od 29 lipca i dotyczy wyłącznie osób podróżujących w grupach zorganizowanych, czyli w ramach wycieczek z biur podróży z zapewnionym przelotem, transferem z i na lotnisko oraz zakwaterowaniem. Dodatkowo każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Podróżnego (https://bit.ly/31b5ZJe), wypełnienia "Deklaracji zdrowia" i posiadania przy sobie wydrukowanego vouchera hotelowego oraz biletu lotniczego.

Ponieważ elektroniczny formularz podróżnego może nie działać prawidłowo dla Polskich podróżnych istnieje możliwość skorzystania z papierowej wersji (podobnie jak w przypadku deklaracji zdrowotnej), którą można otrzymać w samolocie.

Bezpieczeństwo sanitarne

Mając na uwadze bezpieczeństwo turystów i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, z początkiem czerwca tunezyjskie władze rozpoczęły wprowadzanie w życie tzw. „Protokołu Sanitarnego dla Sektora Turystycznego”.

Procedury bezpieczeństwa przewidują m.in.: mierzenie temperatury ciała podróżnych na lotniskach, obowiązek zasłaniania ust i nosa w publicznych pomieszczeniach zamkniętych, regularną dezynfekcję pojazdów przewożących turystów, w których obowiązuje limit zajętych miejsc do 50%.

Hotele i obiekty turystyczne również nie mogą przekraczać połowy swojej pojemności. Wydzielone są specjalne pokoje na wypadek konieczności izolacji osób z objawami koronawirusa. Wymagana jest dezynfekcja pomieszczeń najpóźniej na trzy godziny przed przybyciem gości. Dezynfekowane są także bagaże i powszechnie udostępnione są dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym. W hotelowych restauracjach posiłki nakładane są wyłącznie przez obsługę.

Na plażach parasole i leżaki rozmieszczono w minimum 2,5 metrowych odstępach a na basenach obowiązuje limit do 1 osoby na każde 3 metry kwadratowe.

SPRAWDŹ OFERTY DO TUNEZJI

Albania otwarta od 1 czerwca

Z początkiem czerwca Albania otworzyła lądowe przejścia graniczne, bez obowiązku odbywania kwarantanny. Niemniej jednak przed wjazdem do Albanii należy wypełnić i mieć przy sobie podczas przekraczania granicy dokument dostępny do pobrania tutaj.

SPRAWDŹ OFERTY DO ALBANII

Chorwacja bez testów i kwarantanny

Chorwacja jako jeden z krajów najmniej dotkniętych pandemią przyjmuje turystów z krajów UE bez kwarantanny i testów na obecność koronawirusa.

Procedury bezpieczeństwa

Wszyscy podróżni są jednak zobowiązani do wypełnienia krótkiego kwestionariusza oraz pozostawienia swoich danych kontaktowych. Można to zrobić jeszcze przed wyjazdem, za pośrednictwem strony internetowej entercroatia.mup.hr lub dopiero na granicy. W formularzu należy podać powód podróży, planowaną długości pobytu w Chorwacji, numer dokumentu tożsamości i dane kontaktowe. Podróżni zostaną również zapytani o stan zdrowia i ewentualny kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

W przypadku wypełnienia kwestionariusza online, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które (w przypadku podróżowania własnym środkiem transportu) w formie drukowanej należy umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Razem z tymi dokumentami drogą elektroniczną zostaną wysłane również aktualne rekomendacje Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące bezpiecznego wypoczynku w kraju.

SPRAWDŹ OFERTY DO CHORWACJI

Egipt tylko z negatywnym wynikiem testy PCR

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią egipskiego premiera od 1 września wszyscy turyści przybywający do Egiptu są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie powinno zostać wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem lub bezpośrednio po, na lotniskach w Hurghadzie, Szarm el-Szejk, Marsa Alam i w Tabie. Koszt wykonania takiego badania na miejscu wynosi 30 dolarów amerykańskich.

Wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu zostaną poproszeni o wypełnienie „Deklaracji podróżnego” (Traveler Declaration). W dokumencie należy podać informacje o podróżach odbytych w ciągu 14 dni przed wizytą w Egipcie oraz potwierdzić, brak objawów przypominających Covid-19 oraz świadomych kontaktów z cierpiącymi na tę chorobę w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podpisanie deklaracji wiąże się również ze zobowiązaniem do powiadomienia kierownictwa hotelu lub lekarza w wypadku zauważenia u siebie objawów choroby podczas pobytu w Egipcie. Ponadto wymagane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego, obejmującego koszty leczenia w Egipcie.

Ponadto podróżni przylatujący lotami czarterowymi do gubernatorstw: Morze Czerwone, Marsa Matrouh, Luxor, Synaj Południowy oraz Asuan do dnia 31 października 2020 będą zwolnieni z opłaty wizowej. Zorganizowany ruch turystyczny został ograniczony do: Morza Czerwonego, Synaju Południowego i Marsa Matrouh a przemieszczanie się między gubernatorstwami pozostaje zawieszone do odwołania.

Bezpieczeństwo sanitarne

W maju Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa opublikowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla hoteli i ośrodków turystycznych. Od 15 maja, w pierwszym etapie odmrażania działalności turystycznej, obiekty mogły przyjmować tylko turystów krajowych i być zapełnione w 25 procentach. 1 czerwca rozpoczął się etap drugi, dopuszczający wypełnienie obiektów maksymalnie w 50 procentach. Ponadto wymagana jest dezynfekcja pomieszczeń, bagaży a także mierzenie temperatury gościom przy wejściu do hotelu. W strefach wspólnych, takich jak np.: windy czy kasyna, może przebywać połowa dozwolonej w normalnych warunkach liczby osób. 

SPRAWDŹ OFERTY DO EGIPTU