Grecos - LATO 2019 Rabat do 40%, bezkosztowa zmiana rezerwacji

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • Rabat do 40% (wliczony w cenę)
 • Niską zaliczkę - tylko 30% (reszta dopiero 30 dni przed wylotem)
 • Pobyt w hotelu dla dziecka gratis - dotyczy wybranych hoteliCena udziału dziecka w imprezie turystycznej pomniejszana jest o cenę jego pobytu w hotelu. Promocja dotyczy tylko jednego dziecka pod warunkiem, że w dniu powrotu nie skończy ono granicznego wieku (określonego przez dany hotel) oraz jeśli jest ono zakwaterowane z dwiema osobami dorosłymi - pełnopłatnymi.
 • Pakiet gwarancji:
  • Dodatkową usługę - Gwarancję Najniższej Ceny z Last Minute w promocyjnej cenie 25 zł/os.W przypadku, gdy w okresie od dnia zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej do dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia imprezy turystycznej (z wyłączeniem tego dnia) Klient znajdzie w ofercie Organizatora taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Powyższa gwarancja najniższej ceny dotyczy standardowych ofert imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora oraz tych oferowanych w ramach promocji: Last Minute lub Last Second, nie dotyczy jednak ofert z innych promocji. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: - znajduje się w ofercie Organizatora, - uwzględnia te same świadczenia: termin i miejsce pobytu, miejsce wylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, dopłaty i ewentualne bonusy związane z promocjami, - uwzględnia tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.
  • Gwarancję Najniższej Ceny na rynku GRATIS- dotyczy wybranych hoteliW przypadku, gdy w okresie 5 dni od dnia zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej Klient znajdzie w ofercie innego organizatora prowadzącego działalność na rynku polskim i organizującego wyloty z terytorium RP taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Gwarancja będzie realizowana tylko w przypadku różnicy w cenie udziału w imprezie turystycznej większej niż 50 zł dla całej rezerwacji. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: uwzględnia te same świadczenia: termin i miejsce pobytu, miejsce wylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, dopłaty i ewentualne bonusy o podobnym charakterze związane z promocjami, uwzględnia tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.
  • Gwarancję Niezmiennej CenyKlienci Organizatora otrzymują, niezależnie od daty dokonania rezerwacji, gwarancję niezmienności ceny wycieczki, co oznacza, że nie będą musieli dokonywać dopłat do zarezerwowanej wycieczki w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.
  • Gwarancję Nieodpłatnej Zmiany RezerwacjiKlienci, którzy zarezerwują w ofercie trwania promocji imprezę z oferty Lato 2019 Organizatora, na życzenie mogą dokonać zmiany w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej. Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji potwierdzonej jednego z następujących elementów: kierunku, miejsca wylotu, terminu imprezy, hotelu, typu pokoju, zmiany uczestnika w stosunku do pierwotnie zarezerwowanych. Klient może dokonać zmiany bez opłaty manipulacyjnej najpóźniej do 45 dni przed datą wylotu. W przypadku zmiany oferty obowiązuje cena oferty z dnia dokonania zmiany - pozostałe świadczenia nie ulegają zmianie.
 • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży w promocyjnej cenie 15 zł/os.Klienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę z oferty Lato 2019 Organizatora mogą wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (pokrywające pobieraną w takiej sytuacji przez Organizatora opłatę za odstąpienie od umowy) w promocyjnej cenie 15 zł od każdego uczestnika imprezy turystycznej. Określona powyżej promocyjna cena ubezpieczenia obowiązuje do wyczerpania puli promocyjnej.
Promocja trwa do 05.02.2019r.