Grecos - LATO 2020 rabat do 40%, zaliczka tylko 10%

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • Rabat do 40% (wliczony w cenę)
 • Niską zaliczkę - tylko 10% (reszta dopiero 30 dni przed wylotem)
 • Pobyt w hotelu dla dziecka gratis - dotyczy wybranych hoteliCena udziału dziecka w imprezie turystycznej pomniejszana jest o cenę jego pobytu w hotelu. Promocja dotyczy tylko jednego dziecka pod warunkiem, że w dniu powrotu nie skończy ono granicznego wieku (określonego przez dany hotel) oraz jeśli jest ono zakwaterowane z dwiema osobami dorosłymi - pełnopłatnymi.
 • Pakiet gwarancji:
  • Gwarancję Najniższej Ceny na rynku GRATIS - dotyczy wybranych hoteliW przypadku, gdy w okresie 5 dni od dnia założenia rezerwacji Klient znajdzie w ofercie innego organizatora turystyki prowadzącego działalność na rynku polskim i organizującego wyloty z terytorium RP taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Gwarancja będzie realizowana tylko w przypadku różnicy w cenie udziału w imprezie turystycznej większej niż 50 zł dla całej rezerwacji. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: uwzględnia te same świadczenia: termin i miejsce pobytu, miejsce wylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, dopłaty i ewentualne bonusy o podobnym charakterze związane z promocjami, uwzględnia tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.
  • Gwarancję Niezmiennej Ceny w promocyjnej cenie 20 zł/os.Klienci Organizatora mają prawo skorzystać z oferty obejmującej gwarancję niezmienności ceny imprezy turystycznej, co oznacza, że nie będą musieli dokonywać dopłat do zarezerwowanej imprezy turystycznej w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.
  • Gwarancję jednorazowej Bezkosztowej Zmiany RezerwacjiKlienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę turystyczną na życzenie mogą dokonać jednej zmiany w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej. Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji dotyczącą kierunku, miejsca wylotu, terminu imprezy, hotelu, typu pokoju lub zmiany uczestnika w stosunku do pierwotnie zarezerwowanych. Klient w ramach Gwarancji bezkosztowej zmiany rezerwacji może dokonać jednej zmiany bez opłaty manipulacyjnej, jednakże najpóźniej do 45 dni przed datą wylotu. Zmiana w rezerwacji dokonana poniżej 45 dni przed wylotem nie jest objęta Gwarancją bezkosztowej zmiany rezerwacji i może wiązać się z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi. W przypadku zmiany oferty obowiązuje cena oferty z dnia dokonania zmiany - pozostałe świadczenia nie ulegają zmianie. Zmiany w rezerwacji dokonywane ponad limit objęty Gwarancją bezkosztowej zmiany rezerwacji, niezależnie od czasu ich dokonania mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi. Klient pokrywa różnicę w cenie między ofertami.
  • Gwarancję Najniższej Ceny z Last Minute w promocyjnej cenie 25 zł/os.W przypadku, gdy do dwóch dni przed wylotem włącznie Klient znajdzie w ofercie Organizatora taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Powyższa gwarancja najniższej ceny dotyczy standardowych ofert imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora oraz tych oferowanych w ramach promocji: Last Minute lub Last Second, nie dotyczy jednak ofert z innych promocji.
 • Pakiet Elastyczna Rezerwacja - 39 zł/os. :Klienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę z oferty Organizatora mogą wykupić w promocyjnej cenie Pakiet Elastyczna rezerwacja. W skład pakietu wchodzą: Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz Gwarancja trzykrotnej zmiany rezerwacji.
  • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznejUbezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej pokrywa pobieraną w takiej sytuacji przez Organizatora opłatę za odstąpienie od umowy. Klient może skorzystać z opcji wykupu ubezpieczenia w ramach pakietu Elastyczna rezerwacja w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz przez kolejne 7 dni.
  • Gwarancję trzykrotnej zmiany rezerwacjiKlienci, którzy wykupią pakiet Elastyczna rezerwacja na życzenie mogą dokonać trzech zmian w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej. Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji dotyczącą kierunku, miejsca wylotu, terminu imprezy, hotelu, typu pokoju lub zmiany uczestnika w stosunku do pierwotnie zarezerwowanych. Klient w ramach Gwarancji trzykrotnej zmiany rezerwacji może dokonać trzech zmian bez opłaty manipulacyjnej, jednakże najpóźniej do 45 dni przed datą wylotu. Zmiany w rezerwacji dokonane poniżej 45 dni przed wylotem nie są objęte Gwarancją trzykrotnej zmiany rezerwacji i mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi. W przypadku zmiany oferty obowiązuje cena oferty z dnia dokonania zmiany - pozostałe świadczenia nie ulegają zmianie. Zmiany w rezerwacji dokonywane ponad limit objęty Gwarancją trzykrotnej zmiany rezerwacji, niezależnie od czasu ich dokonania, mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi. Klient pokrywa różnice w cenie miedzy ofertami.
Promocja trwa do 02.12.2019r.