Mouzenidis Travel - LATO 2019 Do 30% zniżki, tylko 28% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Do 30% zniżki (wliczona w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 28%
  • Gwarancję Najniższej Ceny GRATISOrganizator gwarantuje, że cena imprezy turystycznej do dnia 31.03.2019 nie będzie wyższa. Jeżeli do dnia 31.03.2019 cena imprezy turystycznej (organizowanej przez Organizatora) identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.03.2019. Zwrot różnicy zostanie dokonany poprzez pomniejszenie należności Klienta w stosunku do Organizatora. W sytuacji jeśli Klient wpłaci do tego czasu całą należność za imprezę turystyczną, Organizator zwróci tę różnicę poprzez biuro podróży, w którym dokonana została rezerwacja imprezy turystycznej.
  • Gwarancję Bezkosztowej Zmiany Rezerwacji GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji mają możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu. Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.
Promocja trwa do 04.02.2019r.