Mouzenidis Travel - LATO 2021 Tylko 5% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Rabat do 45% (wliczony w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 5% (dopłata do 28% do 31.01.2021 r.)
  • Pakiet VIP - bezpłatne wejście do VIP Lounge na lotnisku w Salonikach lub Heraklionie (dotyczy wszystkich rezerwacji opartych o przeloty linią Ellinair, do hoteli 4- i 5-gwiazdkowych)Bezpłatne wejście do VIP Lounge na lotnisku w Salonikach i Heraklionie odbywa się przed rejsem powrotnym i obejmuje: asystę pracownika Organizatora na lotnisku i korzystanie z oferty VIP Lounge (m.in napoje alkoholowe, bezalkoholowe, przekąski, wi-fi). Bezpłatna rezerwacja wejścia do VIP Lounge potwierdzana jest przez Organizatora po uprzednim zgłoszeniu mailowym - o szczegóły dotyczące zgłoszenia zapytaj naszego Konsultanta. Zgłoszenie dotyczące VIP Pakietu może byd przesłane mailowo jedynie w terminie obowiązywania promocji. Ilość bezpłatnych rezerwacji wejścia do VIP Lounge jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji otrzymają Gwarancję Niezmienności Ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane żadne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.
  • Gwarancję Najniższej Ceny GRATISOrganizator gwarantuje, że cena imprezy turystycznej do dnia 31.03.2021 nie będzie wyższa. Jeżeli do dnia 31.03.2021 cena imprezy turystycznej (organizowanej przez Organizatora) identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.03.2021
  • Gwarancję Bezpłatnej Zmiany Rezerwacji GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji mają możliwość bezpłatnej jednorazowej zmiany: danych uczestników - zmiana ta musi byd dokonana najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu oraz lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu - zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu.Gwarancja nie obejmuje hoteli nie wyrażających zgody na bezkosztowe zmiany. Wszelkie zmiany mogą byd dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezpłatna zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.
Promocja trwa do 01.09.2020r.