Mouzenidis Travel - LATO 2021 Bezpłatna zmiana rezerwacji i rabat do 30%

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Gwarancję Bezpłatnej Zmiany Rezerwacji GRATIS - bezpłatnie, 1 raz możesz zmienić: dane uczestników (zmiana musi być dokonana najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu) oraz: lotnisko wylotowe, destynację, hotel, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia, terminu wyjazdu (zmiana musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu)Gwarancja nie obejmuje hoteli nie wyrażających zgody na bezkosztowe zmiany. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezpłatna zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.
  • Gwarancję Bezpieczeństwa - w przypadku zarażenia wirusem COVID-19 bądź skierowania na przymusową kwarantannę masz możliwość bezpłatnej jednorazowej zmiany terminu wyjazduZmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 4 dni robocze przed datą planowanego wyjazdu. Gwarancja nie obejmuje hoteli nie wyrażających zgody na bezkosztowe zmiany. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezpłatna zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie. By skorzystać z bezpłatnej zmiany należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zarażenie wirusem Covid-19 i/bądź dokument z Sanepidu poświadczający nałożenie kwarantanny w terminie planowanego wyjazdu
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATIS (nie będą pobierane żadne dopłaty do zarezerwowanej wycieczki w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi)
  • Gwarancję Najniższej Ceny GRATISJeżeli do 31.03.2021 r. cena wycieczki organizowanej przez Organizatora identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której kupiłeś wycieczkę w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Ci różnicę
  • Rabat do 30% (wliczony w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 15% (dopłata do 28% do 31.01.2021 r.)
Promocja trwa do 01.03.2021r.