Neckermann - LATO 2019 Do 50% zniżki, elastyczna zaliczka: od 5% do 25%

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Do 50% zniżki (wliczona w cenę)
  • Elastyczną zaliczkę - możesz wpłacić dowolną wysokość zaliczki od 5% do 25%Ostateczna zapłata (dopłata do całości rezerwacji) powinna zostać dokonana, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed wyjazdem.
  • Bezpłatną rezerwację parkingu przy lotniskuKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji otrzymują możliwość bezpłatnej rezerwacji parkingu. W Promocji biorą udział następujące parkingi: WARSZAWA Okęcie Start Parking EKO, POZNAŃ START Parking Eko, KATOWICE START Parking Eko, WROCŁAW Partner START Parking Maro, GDAŃSK START Parking Eko. Bezpłatna rezerwacja parkingu jest potwierdzana przez. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego wcześniej parkingu. Długość parkowania nie może przekroczyć 7 nocy. W przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 9 zł za każdą kolejną dobę. Promocja jest dostępna w ramach wolnych miejsc postojowych, dostępnych na parkingach biorących udział w promocji, w wykupionym przez Klienta terminie imprezy turystycznej, a o ich przydzielaniu decyduje kolejność rezerwacji wycieczek. Liczba bezpłatnych rezerwacji miejsc jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji otrzymają Gwarancję Niezmienności Ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.
  • Gwarancję Bezkosztowej Zmiany RezerwacjiKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji mają możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu (w przypadku wycieczek z dojazdem własnym 7 dni). Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.
Promocja trwa do 31.01.2019r.