Neckermann - LATO 2020 Rabat do 60%, parking przy lotnisku GRATIS

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • Rabat do 60% (wliczony w cenę)
 • Niską zaliczkę - tylko 5% (reszta dopiero 30 dni przed wyjazdem) - dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz z dojazdem własnym, nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie
 • Bezpłatną rezerwację parkingu przy lotnisku (dotyczy rezerwacji z przelotem rejsowym, czarterem i tanimi liniami, nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie). Klient może dokonać zmiany sektora parkingu z EKO na Premium, zgodnie z wymaganą dopłatą. Długość parkowania nie może przekroczyć 7 nocy. W przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 9 zł za każdą kolejną dobę. W Promocji biorą udział następujące parkingi:
  • WARSZAWA Okęcie Start Parking EKO
  • POZNAŃ START Parking Eko
  • KATOWICE START Parking Eko
  • WROCŁAW Partner START Parking Maro
  • GDAŃSK START Parking Eko
 • Rabat dla Przyjaciół - Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji oraz polecą ofertę Organizatora swoim znajomym (którzy dokonają rezerwacji) otrzymują rabat w wysokości 50 zł. Osoba polecająca kwotę 50 zł może otrzymać tylko raz. Klienci, którzy dokonali rezerwacji na skutek polecenia przez znajomych, również otrzymują rabat w wysokości 50 złRabat naliczany jest w ciągu 7 dni roboczych. Data założenia drugiej rezerwacji nie może być przekroczyć 7 dni od daty założenia pierwszej rezerwacji. Rabat jest potwierdzany przez Organizatora. Rezerwacja powinna być zgłoszona do 3 dni od daty jej założenia. Rabat nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie.
 • Ubezpieczenie Alkohol w ramach KL i NNW GRATIS - obowiązuje przy zawarciu dodatkowego ubezpieczenia w wariancie komfortowym i kompleksowym, nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie
 • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISNie będą pobierane dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi. Gwarancja nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie
 • Gwarancję Najniższej Ceny GRATIS (dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz rezerwacji z dojazdem własnym)Jeżeli do dnia 31.12.2019 cena imprezy turystycznej Organizatora identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.12.2019. Zwrot różnicy zostanie dokonany poprzez pomniejszenie należności Klienta w stosunku do Organizatora. W sytuacji jeśli Klient wpłaci do tego czasu całą należność za imprezę turystyczną, Organizator zwróci tę różnicę. Gwarancja nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie.
 • Gwarancję Bezkosztowej Zmiany GRATIS (dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz rezerwacji z dojazdem własnym)Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji mają możliwość do trzykrotnej bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu. Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu. Gwarancja nie dotyczy skrócenia pobytu, które będzie traktowane jak zmiana z kosztami. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Zmiany możemy dokonywać w ramach jednego i tego samego katalogu. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona w ramach dotychczasowej rezerwacji. Gwarancja nie dotyczy ofert potwierdzanych na zapytanie.
Promocja trwa do 01.09.2019r.