Neckermann - ZIMA 2019/2020 Zniżka do 60% i rabat dla przyjaciół

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Rabat do 60% (wliczony w cenę)
  • Bardzo niską zaliczkę - tylko 5% (dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz rezerwacji z dojazdem własnym)
  • Bezpłatną rezerwację parkingu przy lotnisku - Klienci, którzy dokonają rezerwacji z przelotem w trakcie trwania niniejszej promocji otrzymują możliwość bezpłatnej rezerwacji parkingu. W promocji biorą udział następujące parkingi: WARSZAWA Okęcie Start Parking EKO, POZNAŃ START Parking Eko, KATOWICE START Parking Eko, WROCŁAW Partner START Parking Maro, GDAŃSK START Parking Eko. Klient może dokonać zmiany sektora parkingu z EKO na Premium, zgodnie z wymaganą dopłatą.Długość parkowania nie może przekroczyć 7 nocy. W przypadku dłuższego pobytu naliczana będzie opłata w wysokości 9 zł za każdą kolejną dobę.
  • Rabat dla przyjaciół - Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji oraz polecą ofertę Organizatora swoim znajomym (którzy dokonają rezerwacji) otrzymują rabat w wysokości 50 zł. Osoba polecająca kwotę 50 zł może otrzymać tylko raz. Klienci, którzy dokonali rezerwacji na skutek polecenia przez znajomych, również otrzymują rabat w wysokości 50 zł.Rabat naliczany jest w ciągu 7 dni roboczych. Data założenia drugiej rezerwacji nie może przekroczyć 7 dni od daty założenia pierwszej rezerwacji. Rabat jest potwierdzany przez Organizatora. Rezerwacja powinna być zgłoszona do 3 dni od daty jej założenia. Ilość rabatów jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji otrzymają gwarancję niezmienności ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi.
  • Gwarancję Najniższej Ceny GRATIS (dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz rezerwacji z dojazdem własnym)Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji otrzymają Gwarancję Najniższej Ceny. Organizator gwarantuje, że cena imprezy turystycznej do dnia 31.10.2019 nie będzie wyższa. Jeżeli do dnia 31.10.2019 cena imprezy turystycznej (organizowanej przez Organizatora) identycznej pod względem terminu wyjazdu, lotniska wylotowego, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, klasy przelotu, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.10.2019. Zwrot różnicy zostanie dokonany poprzez pomniejszenie należności Klienta w stosunku do Organizatora. W sytuacji jeśli Klient wpłaci do tego czasu całą należność za imprezę turystyczną, Organizator zwróci tę różnicę. Gwarancja nie łączy się z obecnie trwającymi promocjami Organizatora.
  • Gwarancję Bezkosztowej Zmiany Rezerwacji GRATIS - Opcję FLEX (dotyczy rezerwacji z przelotem typu czarter oraz rezerwacji z dojazdem własnym)Klienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania niniejszej promocji mają możliwość do trzykrotnej bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu (w przypadku ofert z dojazdem własnym 7 dni). Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, lotniska wylotowego, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu. Opcja FLEX nie dotyczy skrócenia pobytu, które będzie traktowane jak zmiana z kosztami. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Zmiany możemy dokonywać w ramach jednego i tego samego katalogu. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona w ramach dotychczasowej rezerwacji.
Promocja trwa do 15.09.2019r.