Nekera - ZIMA 2020/2021 Do 50% zniżki, tylko 15% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Do 50% zniżki (wliczona w cenę)
  • Możliwość anulacji rezerwacji za potrąceniem minimalnych kosztów w wysokości 15% wartości rezerwacjiAnulacja musi być dokonana najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego wyjazdu. Anulacja po tej dacie wiąże się z kosztami określonymi w Warunkach Imprez Turystycznych Organizatora.
  • Rabat dla przyjaciół (dotyczy rezerwacji na pobyt min. 7 nocy) - Klienci, którzy dokonają rezerwacji oraz polecą ofertę Organizatora swoim znajomym (którzy dokonają rezerwacji) otrzymują rabat w wysokości 50 zł. Klienci, którzy dokonali rezerwacji na skutek polecenia przez znajomych również otrzymują rabat w wysokości 50 zł. Rabat jest potwierdzany przez Organizatora - w celu potwierdzenia rabatu skontaktuj się z naszym KonsultantemOsoba polecająca kwotę 50 zł może otrzymać tylko raz. Rabat naliczany jest w ciągu 7 dni roboczych. Data potwierdzenia drugiej rezerwacji nie może przekroczyć 7 dni od daty potwierdzenia pierwszej rezerwacji. Minimalna wartość każdej z rezerwacji nie może być niższa niż 1500 zł. Rezerwacja powinna być zgłoszona do 3 dni od daty jej potwierdzenia w systemie rezerwacyjnym, po tym terminie rabat nie będzie mógł być nadany. Ilość rabatów jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze ani inna rekompensata
  • Ubezpieczenie Alkohol w ramach KL i NNW GRATIS lub Ski & SportUbezpieczenie gratis obowiązuje przy zawarciu dodatkowego ubezpieczenia w wariancie komfortowym i kompleksowym. Aby otrzymać ubezpieczenie skontaktuj się z naszym Konsultantem. Rezerwacja powinna być zgłoszona do 3 dni od daty jej potwierdzenia (rezerwacja stała)
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji otrzymają Gwarancję Niezmienności Ceny imprezy. Oznacza to, że nie będą pobierane dopłaty do zarezerwowanej wycieczki, w przypadku ewentualnej zmiany jej ceny z powodu: wzrostu opłat urzędowych, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, wzrostu kosztów transportu, wzrostu podatków lub opłat należnych za takie usługi
  • Gwarancję Najniższej Ceny GRATIS - nie dotyczy rezerwacji ofert do PolskiKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji otrzymają Gwarancję Najniższej Ceny. Jeżeli do dnia 30.09.2020 cena imprezy turystycznej (organizowanej przez Organizatora) identycznej pod względem terminu wyjazdu, hotelu, liczby pokoi, typu pokoju i konfiguracji osób w pokoju, wieku uczestników imprezy turystycznej, formy wyżywienia, ilości pokoi na rezerwacji będzie niższa niż cena, po której Klient kupił imprezę turystyczną w trakcie trwania promocji, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja nie obejmuje cen rezerwacji dokonanych po 31.07.2020.
  • Gwarancję Bezkosztowej Zmiany GRATIS - nie dotyczy rezerwacji ofert do PolskiKlienci, którzy dokonają rezerwacji w trakcie trwania promocji mają możliwość do trzykrotnej bezkosztowej zmiany rezerwacji. Zmiana ta musi być dokonana najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego wyjazdu. Bezkosztowa zmiana obejmuje zmianę: danych uczestników, destynacji, hotelu, rodzaju pokoju, rodzaju wyżywienia, terminu wyjazdu. Zmiana nie dotyczy skrócenia pobytu, który będzie traktowany jak anulacja z kosztami, wynikająca z ogólnych Warunków Imprez Turystycznych Organizatora. Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po aktualnych cenach w dniu dokonania zmiany. Bezkosztowa zmiana może zostać przeprowadzona w ramach dotychczasowej rezerwacji.
  • Niską zaliczkę - tylko 15% (reszta dopiero 30 dni przed wyjazdem)
Promocja trwa do 31.07.2020r.