Rainbow - ZIMA 2020/2021 Test na Covid-19 GRATIS jeśli będzie wymagany przed podróżą

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Nawet do 600 zł zniżki (wliczona w cenę)Rabat dotyczy osób pełnopłatnych. Nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach oraz dzieci. Wysokość rabatu może się różnić w zależności od oferty, tj.: rodzaju imprezy turystycznej, kierunku i terminu wyjazdu.
  • Niską zaliczkę - tylko 20%
  • Dwukrotną, bezpłatną zmianę rezerwacji w wersji premium GRATIS - w ramach usługi możesz zmienić: termin, rodzaj imprezy turystycznej, kierunek lub hotelu bez ponoszenia dodatkowych kosztów nawet do 15 dni przed wyjazdemZa zmianę rezerwacji Organizator nie pobierze opłat według Ogólnych Warunków Uczestnictwa. Cena nowej imprezy turystycznej zostanie przeliczona zgodnie z rabatem z dnia zakupu pierwotnej imprezy. Jeśli nowo wybrana impreza turystyczna będzie droższa niż pierwotna, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę w cenie. W przypadku wyboru tańszej imprezy turystycznej, aby móc skorzystać z promocji, różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 5%. Tylko w promocji z usługi można skorzystać 2 razy, ale tylko w ramach oferty Zima 2020/21 Organizatora. Warunkiem skorzystania z usługi jest równoczesna zmiana dla wszystkich Uczestników zakwaterowanych w jednym (tym samym) pokoju w ramach jednej rezerwacji.
  • Test na Covid-19 GRATIS - Organizator pokryje koszt wykonania testu jeśli warunek wykonania testu i tym samym jego negatywny wynik jest warunkiem niezbędnym do odbycia zakupionej w promocji imprezy turystycznejUsługa obejmuje zarówno kraje, które umożliwiają wykonanie testu na miejscu, czyli po wylądowaniu w kraju docelowym, jak i kraje, które wymagają, aby test został wykonany wcześniej tj. przed rozpoczęciem podróży, przy czym czas wykonania testu jest określony przez dany kraj docelowy i może być różny. W przypadku testu wykonywanego na miejscu (w kraju docelowym) po przylocie, Organizator pokrywa koszt wykonania testu, maksymalnie do wysokości kosztu wykonania takiego samego testu w Polsce. Procedury związane z oczekiwaniem na wynik testu oraz procesem w przypadku jego pozytywnego lub niejednoznacznego wyniku określa dany kraj. W przypadku konieczności wykonania testu przed rozpoczęciem podróży Organizator pokrywa koszt wykonania testu w wybranej sieci diagnostycznej współpracującej z Organizatorem. Usługa nie jest obowiązkowa. W przypadku wykonania testu samodzielnie, w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora, Klient ponosi koszty wykonania testu. Organizator pokrywa tylko koszt związany z wykonaniem testu. Nie pokrywa kosztów dodatkowych np. związanych z koniecznością dojazdu do punktu wykonującego test. Więcej szczegółów u naszych Konsultantów
  • Gwarantowany zwrot wpłaconych środków w ciągu 14 dniOrganizator gwarantuje zwrot wpłaconych środków na poczet zakupionej imprezy turystycznej w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia takiej woli przez uczestnika imprezy turystycznej lub jej anulacji przez Organizatora. Gwarantowany zwrot dotyczy tylko i wyłącznie nowych środków wpłaconych po rozpoczęciu obowiązywania promocji na poczet imprez turystycznych z zakresu oferty Zima 2020/21 (Egzotyka i Europa i Orient), natomiast nie dotyczy środków będących wynikiem np. przeniesienia/przepisania z innych imprez turystycznych i z innych sezonów.
Promocja trwa do 05.11.2020r.