Sun & Fun - LATO 2019 Rabat do 45%, tylko 15% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Do 45 zniżki (wliczona w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 15% (dopłata do 30% do 20 lipca 2019 r.)
  • Pobyt dziecka w wybranych hotelach GRATISRabat w wysokości 100% ceny noclegu i wyżywienia w hotelu dotyczy 1 dziecka, które w całym okresie trwania imprezy turystycznej będzie zakwaterowane w pokoju hotelowym z 2 innymi pełnopłatnymi podróżnymi. Rabat przyznawany jest wyłącznie w wybranych hotelach i typach pokojów dostępnych w ramach niniejszej promocji i jedynie do wyczerpania liczby miejsc objętych rabatem, a granica wieku dziecka może być odmienna w zależności od hotelu, pokoju lub terminu imprezy turystycznej.
  • Bezpłatną Jednorazową Zmianę RezerwacjiPodróżny, który nie korzystał uprzednio z gwarancji najniższej ceny jest uprawniony do bezpłatnej jednorazowej zmiany rezerwacji imprezy turystycznej. Bezpłatna jednorazowa zmiana rezerwacji będzie możliwa, jeżeli nastąpi nie później niż 10 czerwca 2019 r., oraz będzie dotyczyła: daty rozpoczęcia imprezy turystycznej lub czasu trwania imprezy turystycznej lub destynacji lub hotelu lub rodzaju pokoju lub lotniska, z którego miał nastąpić wylot lub podróżnego wskazanego w uprzednio dokonanej rezerwacji, oraz nastąpi wyłącznie na rzecz innej imprezy turystycznej lub usług wchodzących w zakres innej imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora oraz cena całkowita innej imprezy turystycznej lub usług wchodzących w zakres innej imprezy turystycznej, na rzecz których ma nastąpić zmiana, zostanie oszacowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu żądania zmiany, oraz co najmniej 1 podróżny wskazany w uprzednio dokonanej rezerwacji zostanie wskazany także w rezerwacji zmienionej zgodnie z niniejszym punktem. W przypadku skorzystania z Bezpłatnej jednorazowej zmiany rezerwacji, uprawnienie do skorzystania z gwarancji najniższej ceny wygasa.
  • Gwarancję Niezmienności CenyW sytuacji, w której po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej a przed rozpoczęciem wykonywania usług turystycznych w ramach tej imprezy turystycznej, nastąpi zmiana: ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej, która skutkować będzie uprawnieniem Organizatora do podwyższenia ceny całkowitej imprezy turystycznej, Organizator zapewnia, że okoliczność ta pozostanie bez wpływu na cenę całkowitą imprezy turystycznej wskazaną w uprzednio dokonanej rezerwacji, a podróżny nie zostanie zobowiązany do dokonania dopłaty.
Promocja trwa do 10.06.2019r.