Sun & Fun - LATO 2020 Do 35% zniżki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Rabat do 35% (wliczony w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 5% (dopłata do 29% do 15 stycznia 2020 r.)
  • Pobyt dziecka w hotelu GRATIS - w wybranych hotelach i typach pokojów100% zniżki na nocleg i wyżywienie dla 1 dziecka, które będzie zakwaterowane w pokoju hotelowym z 2 innymi pełnopłatnymi podróżnymi. Rabat przyznawany jest do wyczerpania liczby miejsc objętych rabatem, a granica wieku małoletniego podróżnego może być odmienna w zależności od hotelu, pokoju lub terminu Imprezy. Rabat nie przysługuje pozostałym podróżnym, chociażby byli małoletni.
  • Bezpłatną wielokrotną zmianę rezerwacjiPodróżny będzie uprawniony do dokonania bezpłatnej wielokrotnej zmiany rezerwacji, przy łącznym spełnieniu przesłanek: zmiana nastąpi nie później niż do 15 stycznia 2020 r. oraz będzie dotyczyła jednej lub kilku z następujących usług wchodzących w zakres Imprezy: daty rozpoczęcia, lub czasu trwania, lub destynacji, lub hotelu, lub rodzaju pokoju, lub lotniska, z którego miał nastąpić wylot, lub Podróżnego wskazanego w uprzednio dokonanej rezerwacji, oraz nastąpi wyłącznie na rzecz innej Imprezy lub usług wchodzących w zakres innej Imprezy, przy czym zmiana rezerwacji może nastąpić także na rzecz imprez turystycznych lub usług nieobjętych promocją oraz cena całkowita innej imprezy lub usług wchodzących w zakres innej Imprezy, na rzecz których ma nastąpić zmiana, zostanie oszacowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu żądania zmiany oraz co najmniej 1 podróżny wskazany w uprzednio dokonanej rezerwacji Imprezy zostanie wskazany także w rezerwacji zmienionej zgodnie z ww. zasadami).
  • Gwarancję niezmienności ceny GRATISW sytuacji, w której po dokonaniu rezerwacji Imprezy, a przed rozpoczęciem wykonywania usług turystycznych w ramach tej imprezy, nastąpi zmiana: ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy, która skutkować będzie uprawnieniem Organizatora do podwyższenia ceny całkowitej Imprezy, Organizator zapewnia, że okoliczność ta pozostanie bez wpływu na cenę całkowitą imprezy, a podróżny nie zostanie zobowiązany do dokonania dopłaty z tego tytułu. Gwarancja nie będzie miała zastosowania w sytuacji wprowadzania zmian w imprezie - innych niż wyżej wymienione - na wyraźne żądanie podróżnego, skutkiem których pierwotna cena całkowita Imprezy może ulec zmianie.
Promocja trwa do 30.09.2019r.