Sun & Fun - LATO 2021 Zmiana rezerwacji w przypadku Covid-19 lub kwarantanny GRATIS

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Wielokrotną zmianę rezerwacji do 30 dni przed wylotem GRATISMożesz wielokrotnie, bezkosztowo, dokonywać zmian w rezerwacji: destynacji, terminu, hotelu, rodzaju pokoju, lotniska wylotowego lub części uczestników na rezerwacji
  • Gwarancję niezmienności ceny GRATISW sytuacji wzrostów kursów walut, transportu lub opłat lotniskowych nie ponosisz żadnych opłat
  • Niską zaliczkę - tylko 10%Rezerwując do 15.12.2020 r. płacisz tylko 10% - resztę dopiero 30 dni przed wyjazdem
  • Promocyjną wysokość opłaty za rezygnację z wycieczki do 30 dni przed wylotem - tylko 10%
  • Dodatkowe ubezpieczenie w wariancie Max GRATIS (obejmuje m.in. koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej aż do 20 000 Eur)
  • Zmianę terminu w przypadku Covid-19 lub kwarantanny GRATISJeżeli w dniu rozpoczęcia Imprezy Podróżny nie zostanie dopuszczony przez straż graniczną lub inne uprawnione podmioty do udziału w Imprezie, a okoliczność ta będzie pozostawać w bezpośrednim związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID-19 lub objęciem Podróżnego bądź członka jego najbliższej rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym obowiązkową kwarantanną z uwagi na podejrzenie obecności COVID-19, oraz przed planowanym terminem wylotu w ramach Imprezy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora, a następnie w terminie 7 dni przedstawi Organizatorowi kopię dokumentu potwierdzającego którekolwiek ze wskazanych powyżej zdarzeń, Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu Imprezy zgodnie z aktualną ofertą Organizatora, przy zachowaniu innych niż termin warunków usług turystycznych objętych Imprezą, o ile zgłosi Organizatorowi taki zamiar oraz zawrze z Organizatorem porozumienie w tym przedmiocie, w terminie 7 dni od przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej. W takim przypadku wszelkie uiszczone wpłaty tytułem ceny całkowitej Imprezy zostaną zaliczone na poczet wpłat tytułem ceny całkowitej zmienionej imprezy turystycznej. W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej imprezy turystycznej będzie wyższa niż cena całkowita uprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.
Promocja trwa do 15.12.2020r.