Sun & Fun - ZIMA 2019/2020 Zniżka do 29% i bezpłatna zmiany rezerwacji

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Rabat do 29% (wliczony w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 15% (dopłata do 29% do 22 listopada 2019 r.)
  • Możliwość bezpłatnej jednorazowej zmiany rezerwacjiBezpłatna jednorazowa zmiana rezerwacji będzie możliwa jeżeli zmiana: nastąpi nie później niż 22 listopada 2019 r. jednak nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej oraz będzie dotyczyła daty rozpoczęcia imprezy turystycznej lub czasu trwania imprezy turystycznej lub destynacji lub hotelu lub rodzaju pokoju lub lotniska z którego miał nastąpić wylot lub Podróżnego wskazanego w uprzednio dokonanej rezerwacji, oraz oraz nastąpi wyłącznie na rzecz innej imprezy turystycznej lub usług wchodzących w zakres innej imprezy turystycznej organizowanej przez Organizatora oraz cena całkowita innej imprezy turystycznej lub usług wchodzących w zakres innej imprezy turystycznej na rzecz których ma nastąpić zmiana, zostanie oszacowana zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu żądania zmiany oraz co najmniej 1 Podróżny wskazany w uprzednio dokonanej rezerwacji zostanie wskazany także w rezerwacji zmienionej zgodnie z powyższym.
  • Gwarancję Niezmienności Ceny GRATISW sytuacji w której po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej a przed rozpoczęciem wykonywania usług turystycznych w ramach tej imprezy turystycznej nastąpi zmiana: ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej, która skutkować będzie uprawnieniem Organizatora do podwyższenia ceny całkowitej imprezy turystycznej, Organizator zapewnia, że okoliczność ta pozostanie bez wpływu na cenę całkowitą imprezy turystycznej wskazaną w uprzednio dokonanej rezerwacji, a Podróżny nie zostanie zobowiązany do dokonania dopłaty.
Promocja trwa do 21.10.2019r.