Węgry Temperatura 22°C wrzesień / Średnia temperatura

Węgry Węgry

Kurs średni wg NBP
1 HUF = 1,347300 PLN 25.09.2020
Stolica Budapeszt
Powierzchnia 93 030 km2
Ludność 10 138 844
Język Węgierski
Napięcie 220 V
Waluta forint węgierski (HUF)
Wizy Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Paszporty Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Szczepienia, służba zdrowia Zgodnie z oficjalnie przekazywanymi komunikatami odnośnie koronawirusa informujemy, że Pasażerom nie wolno wjeżdżać na Węgry.
- Nie dotyczy to obywateli Węgier.
- Nie dotyczy to mieszkańców Węgier będących obywatelami państwa członkowskiego UE i posiadających kartę stałego pobytu wydaną przez Węgry.

WYJĄTKI:
Obywatele państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja), którzy przed wprowadzeniem ograniczeń wykupili usługi turystyczne na wrzesień br. mają prawo wjechać na terytorium Węgier i wykorzystać opłacone świadczenia do końca września br. Osoby takie muszą jednak przedstawić w języku węgierskim lub angielskim wynik jednorazowego testu biologii molekularnej - SARS-CoV-2 PCR test - wykonanego nie później niż 5 dni przed przyjazdem na Węgry, że w momencie wykonania badania w ich organizmie nie wykryto koronawirusa.

Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier jeśli poddadzą się na granicy badaniu zdrowia i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19.

Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:
- wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraj docelowego;
- aby gwarantowany był jego wjazd do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży;
- spełnienie warunki kodeksu kontroli granicznej Schengen.

W ruchu osobowym tranzytowym przejechać przez terytorium Węgier można tylko wyznaczonymi trasami: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo
Bezpieczeństwo Nie występują szczególne zagrożenia przestępczością. Należy jednak zwrócić uwagę na dużą liczbę złodziei kieszonkowych, grasujących głównie w Budapeszcie na trasach uczęszczanych przede wszystkim przez turystów. Najbardziej narażone na kradzieże są miejsca w centrum miasta oraz środki komunikacji miejskiej, jak również atrakcyjne turystycznie Wzgórze Zamkowe (Baszta Rybacka, Kościół Mátyása), okolice Bazyliki i plac Bohaterów, a szczególnie Góra Gellerta o zmroku. Częste są kradzieże na plażach i kąpieliskach, czego można uniknąć, gdyż we wszystkich tego typu zorganizowanych obiektach istnieją szatnie i przechowalnie przedmiotów wartościowych.