Przewóz zwierząt domowych

Gdy Polska wstąpiła do Unii ułatwiło to Polakom podróżowanie po Europie, jednak znacznie utrudniło ich domowym zwierzętom podróżowanie.

Od października 2004 weszło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy regulujące kwestię podróżowania po Europie (nie obowiązuje ono w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji). Wszystkie "zwierzęta towarzyszące" będą obowiązują poniższe zasady. Po pierwsze, zwierzę będzie musiało mieć swój paszport, w którym lekarz weterynarii powinien poświadczyć, że było szczepione przeciwko wściekliźnie i że zostało zbadane nie wcześniej niż 24 godziny przed podróżą. Po drugie, towarzyszące nam zwierzę będzie identyfikowane dzięki elektronicznemu czipowi (w 8-letnim okresie przejściowym dopuszczalne są także tatuaże).

Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania uzyskały 5-letni okres przejściowy na te przepisy. Oprócz paszportu zwierzaka będą wymagały identyfikacji, ale tylko czipowej, i badania krwi w kierunku poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Te państwa nie wykluczają także zachowania kwarantanny.