Informacje ogólne

Wyjeżdżając za granicę pamiętajmy aby ubezpieczyć się. Koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. Istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń dla polskich turystów: ubezpieczenia osobowe dla podróżnych oraz ubezpieczenia komunikacyjne dla kierowców.

Wyjazd zorganizowany

Uwaga: może się zdarzyć, że wybrany kraj nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce, wtedy podany jest adres przedstawicielstwa usytuowanego najbliżej naszych granic.
Organizatorzy zagranicznych imprez turystycznych są zobowiązani ubezpieczyć swoich klientów od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Nie znaczy to jednak, że nie powinniśmy się bliżej zainteresować warunkami ubezpieczenia. Czasem warto dokupić dodatkową polisę bądź pakiet ubezpieczeniowy.

Wyjazd indywidualny

Jadąc indywidualnie musimy sami zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie. Obecnie na rynku istnieje wiele towarzystw oferujących ubezpieczenia turystyczne.

Warunki ubezpieczenia

Najważniejsze informacje dotyczące umowy ubezpieczenia są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Książeczkę tą otrzymamy przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej i warto ją dokładnie przeczytać. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat zdarzeń, których ubezpieczenie nie obejmuje.

Zwrot kosztów

W przypadku choroby za granicą należy zachować wszystkie rachunki i dokumenty. Podstawą zwrotu kosztów leczenia będzie ich przedłożenie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wybór ubezpieczyciela

Podejmując decyzję o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego należy zorientować się, jakie typy ubezpieczeń zawiera ono w swojej ofercie. Warto zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarancyjnej, obszar objęty ubezpieczeniem, wysokość ubezpieczenia i jego zakres, (jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem), a także elastyczność towarzystwa wobec klienta. Wybierając ubezpieczyciela powinniśmy zwrócić ponadto uwagę na jego pozycję na rynku i renomę.

Pakiet ubezpieczeń

Zamiast ubezpieczać się osobno na każdą ewentualność warto rozważyć zakup pakietu. Stanowią one zbiór kilku rodzajów ubezpieczeń i są bardziej atrakcyjne cenowo niż w przypadku zakupu każdej opcji z osobna. Przykładowo: pakiet może zapewniać pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłacenie odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem podczas pobytu za granicą. Niektóre pokrywają koszty w związku z odwołaniem lub wcześniejszym powrotem zza granicy z powodu ważnych przyczyn losowych. Warto również zwrócić uwagę czy pakiet obejmuje ubezpieczenie bagażu na czas podróży.