Wiza i inne dokumenty

Wiza jest dokumentem, który wystawia przedstawicielstwo dyplomatyczne danego kraju. Obowiązuje ona przez określony czas i pozwala przebywać na terytorium danego kraju tylko w określonym celu.

Od dnia 1 maja 2004 roku Polacy podróżujący po krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie muszą posiadać wizy. Możemy podróżować bez wiz także do większości krajów z tzw. białej listy, w której skład wchodzą 32 państwa, których obywatele mogą wjeżdżać na terytorium Unii Europejskiej bez wiz. Zgodnie z zasadą wzajemności, kraje te nie powinny wymagać wiz od obywateli UE. Te państwa to: Andora, Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Hongkong, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Meksyk, Malezja, Monako, Nikaragua, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Rumunia, San Marino, Salwador, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Urugwaj, Watykan i Wenezuela.

Z większością powyższych krajów Polska zawarła umowy o ruchu bezwizowym. Niestety są wyjątki: Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i Kanada (jeszcze przez kilka miesięcy).Wszystkie prezentują sztywne stanowisko w kwestii wiz, mimo że Polska zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli tych krajów.

W ramach dostosowywania polityki wizowej do wymogów UE zniesiono ruch bezwizowy między Polską a Kazachstanem, Mongolią, Macedonią , Białorusią i Rosją. Wskutek wypowiedzenia umowy o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, od 5 lutego 2002 r. wprowadzono ruch wizowy z Kubą.

Polska ma również podpisane umowy o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z szeregiem państw spoza "białej listy". Jednostronne uchylenie obowiązku wizowego przez aspirujące do członkostwa w UE kraje bałkańskie, Ukraina czy Gruzja (warto zauważyć, że nie zrobiła tego wciąż Turcja) jest po części spowodowane motywami natury politycznej, a po części - chęcią ściągnięcia turystów.

Niewielkie, żyjące w znacznym stopniu z turystyki kraje Karaibów czy wysp Pacyfiku często w ogóle nie wymagają wiz, a formalności graniczne ograniczają się najwyżej do sprawdzenia, czy podróżnik ma wystarczające środki finansowe albo bilet powrotny.

Jednak w przypadku wyjazdu turystycznego do niektórych państw obowiązuje specjalna wiza turystyczna, która może zawierać różne ograniczenia i pozwolenia. Należy pamiętać, że w niektórych państwach celnicy wymagają udowodnienia posiadania określonej kwoty środków finansowych.

Obecnie coraz więcej państw znosi obowiązek posiadania wizy, jeśli planowany pobyt nie przekracza 90 dni. Aby otrzymać wizę należy złożyć podanie oraz opłatę wizową do najbliższego konsulatu lub ambasady danego kraju. Jeżeli korzystamy z wyjazdów zorganizowanych przez biuro podróży, najczęściej formalności załatwia biuro.

21 grudnia 2007 Polska weszła do tzw. strefy Schengen i znikły zupełnie kontrole na granicach z krajami UE. Strefa obecnie obejmuje wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Bułgarii, Rumunii, Irlandii i Wielkiej Brytanii, oraz Norwegię i Islandię. Na granicach pomiędzy państwami należącymi do niej nie ma już żadnej kontroli paszportowej.

W niektórych krajach możemy być poproszeni o okazanie dodatkowych dokumentów takich jak: potwierdzenie rezerwacji miejsc w hotelu lub biletu dokumentującego powrót lub dalszą podróż. Może się zdarzyć też sytuacja, w której będziemy poproszeni o okazanie minimalnej ilości gotówki (lub czeków podróżnych) jaką powinien posiadać podróżny.