Jak sprawdzić biuro podróży?

PoradnikiMałgorzata Orlikowska24.08.2022

Z roku na rok rośnie liczba Polaków wyjeżdżających na wakacje z biurami podróży. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie biura obecne na rynku funkcjonują legalnie. Aby zminimalizować ryzyko zakupu wycieczki od nieuczciwego organizatora, warto go wcześniej sprawdzić. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, podpowiadamy poniżej.

Biuro podróży.
Biuro podróży.

Dlaczego warto sprawdzać biura podróży?

Różne badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat pokazują, że wakacje zorganizowane przez biuro podróży pozwalają zaoszczędzić czas (nie musimy sami szukać ofert noclegu ani rezerwować biletów na samolot, bo robi to za nas pracownik biura podróży, dostarczając gotowy pakiet) i pieniądze (biura podróży mają korzystniejsze stawki np. za pokoje hotelowe niż pojedynczy klienci. Finalnie więc płacimy za pakiet wakacyjny mniej niż gdybyśmy go złożyli sami), są też bezpieczniejsze, bo zarówno przed wyjazdem, jak i w jego trakcie jesteśmy pod opieką pracowników biura. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej polskich turystów posiłkuje się nimi przy planowaniu wyjazdów bliższych, np. do Turcji, lub kierunków egzotycznych, jak Meksyk.

Obecnie na rynku turystycznym zarejestrowanych jest około czterech tysięcy firm turystycznych. Do tego należy doliczyć podmioty działające nielegalnie, tj. niemające stosownych zezwoleń ani zabezpieczeń, a co za tym idzie – nie gwarantujące klientom pełnej ochrony na wypadek sytuacji kryzysowych. W praktyce może to oznaczać, że jeśli podczas wyjazdu będziemy potrzebowali pomocy medycznej, trzeba będzie za nią zapłacić z własnej kieszeni, bo organizator nie zapewnił nam ubezpieczenia, lub też - razie jakichkolwiek problemów biura (np. niewypłacalności) - nie będziemy mogli żądać od niego zwrotu pieniędzy wpłaconych na wycieczkę.

Gdzie sprawdzić biuro podróży?

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić biuro podróży działające legalnie od tego działającego poza prawem. Czerwone światło powinno nam się zapalić, kiedy organizator oferuje wycieczki w podejrzanie niskich cenach. Ponieważ ta metoda weryfikacji może być zawodna, warto sięgnąć po bardziej miarodajne narzędzia. Dobrą opcją jest sprawdzenie, czy biuro należy do organizacji branżowych, np. Polskiej Izby Turystyki. Bardzo dobrym narzędziem jest elektroniczny rejestr: Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPO) prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ten dostępny bezpłatnie rejestr gromadzi informacje o działających legalnie organizatorach turystyki i pośrednikach turystycznych w kraju. Gwoli ścisłości, aby biuro podróży mogło prowadzić działalność z zakresu organizacji wycieczek, musi uzyskać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Biura podróży składają wniosek o taki wpis do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy (marszałek prowadzi też rejestr podmiotów turystycznych działających na terenie województwa). Biuro musi również posiadać zabezpieczenie finansowe – tzw. gwarancję ubezpieczeniową – na wypadek niewypłacalności.

W Ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo sprawdzić można, czy dany organizator lub pośrednik ma zabezpieczenie finansowe, a jeśli tak – w jakiej wysokości i na jaki czas zostało wykupione. Ewidencja umożliwia też sprawdzenie, czy biuro nie zawiesiło działalności, i czy wobec podmiotu nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru lub nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności.

To najprostsza metoda na sprawdzenie biur podróży. Podobnie jak wszystkie firmy działające na rynku i biura podróży można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety w wykazach tych nie można uzyskać danych o kondycji finansowej przedsiębiorców turystycznych. Ten aspekt działalności biur podróży można sprawdzić w płatnych rejestrach dostępnych na rynku, np. w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Skopiowano
Skopiuj link
Małgorzata Orlikowska
Małgorzata Orlikowska
Karierę zawodową wiązała z socjologią. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo po studiach (z administracji samorządowej) odkryła, że jej powołaniem jest dziennikarstwo. W tym zawodzie spełnia się już 12 lat. Pisała do mediów tradycyjnych i internetowych, m.in. na temat sportu, mody i historii. W ostatnich latach podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą turystyką (w tym turystyką biznesową): pisze teksty branżowe i konsumenckie. Wiedzę o miejscach wartych odwiedzenia zdobywa podczas podróży. W Wakacje.pl jako redaktor pisze teksty turystyczne.