Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Na co warto zwrócić uwagę?

PoradnikiMałgorzata Orlikowska08.02.2023

Wakacyjny wyjazd powinien być czasem beztroski i luzu. Niestety w praktyce nie zawsze możemy się nimi cieszyć. Nieprzewidziane zdarzenia potrafią skutecznie zepsuć urlopowy nastrój, często też nadwerężyć wakacyjny budżet. Takich zdarzeń nie da się niestety przewidzieć, można jednak zminimalizować ich konsekwencje finansowe. Służy temu ubezpieczenie turystyczne. Dowiedz się, dlaczego warto je mieć.

Kontuzja w czasie podróży.
Kontuzja w czasie podróży.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to swego rodzaju ochrona na czas podróży - krajowej bądź zagranicznej. W momencie nabycia polisy ubezpieczeniowej turysta zyskuje od ubezpieczyciela gwarancję, że ten pokryje koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami, jakie przytrafiły się w czasie wyjazdu, a były przedmiotem umowy ubezpieczeniowej. Mowa np. o kosztach wynikających z opóźnienia samolotu, spowodowania wypadku samochodowego, kradzieży lub zgubienia bagażu, przede wszystkim jednak o kosztach leczenia. W Polsce powszechne jest przekonanie, że przy wyjazdach zagranicznych do pokrycia kosztów leczenia wystarczy karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument unijny wydawany bezpłatnie osobom płacącym składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Uprawnia do bezkosztowego leczenia w państwach należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Warto mieć świadomość, że EKUZ ma nie tylko ograniczony zasięg terytorialny, także stosunkowo niewielki zakres usług medycznych, z jakich można skorzystać bezpłatnie. Nie obejmuje np. kosztów transportu medycznego do Polski ani kosztów akcji ratunkowych, które potrafią kosztować dziesiątki, w skrajnych przypadkach nawet setki tysięcy złotych. To dlatego wybierając się w podróż - zwłaszcza zagraniczną - warto wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Osoby samodzielnie organizujące wypoczynek muszą zakupić ubezpieczenie sami. Dobrze jest w tym celu skorzystać z tzw. porównywarek ubezpieczeniowych, które zgodnie z nazwą umożliwiają porównanie ofert ubezpieczycieli działających na polskim rynku. Oferty różnią się kwotami ubezpieczeń i zakresem ochrony, a przez to i ceną samej polisy. Wybrać należy tę, która zapewni możliwie najlepszą ochronę podczas wyjazdu do miejsca docelowego. Warto przyjąć zasadę, że im dalej się wyjeżdża, tym większy powinien być zakres ochrony.

Osoby wyjeżdżające z biurami podróży na zorganizowane wycieczki są z zasady ubezpieczone. Organizatorzy turystyki są bowiem zobowiązani przepisami prawa do ubezpieczenia swoich klientów:

  • od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), tj. wszelkich zdarzeń, w których turysta ponosi trwały uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie stanowi rekompensatę za doznany ból, dyskomfort czy straty moralne,
  • kosztów leczenia (KL), a więc wizyt lekarskich, środków medycznych, pobytów w szpitalu, transportu medycznego do kraju.
W biurze podróży
W biurze podróży

Ubezpieczenie to jest wliczone w koszty wycieczki. Trzeba jednak podkreślić, że jego kwota jest relatywnie niska. Wielu organizatorów proponuje więc klientom rozbudowane pakiety ubezpieczeniowe, które mają nie tylko wyższe limity powyższych świadczeń, również uwzględniają szereg innych ubezpieczeń. Warto rozważyć ich zakup, by zapewnić sobie skuteczniejszą ochronę w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej. Dobrze jest pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa szansa na to, że turysta nie będzie musiał dopłacać z własnej kieszeni np. kosztów leczenia. Pakiety mogą obejmować:

  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, na wypadek kiedy turysta (nieumyślnie) uszkodzi czyjeś mienie lub narazi na szwank zdrowie osoby trzeciej, np. spowoduje wypadek samochodowy,
  • ubezpieczenie bagażu zapewniające ochronę w przypadku kradzieży, zniszczenia lub jego zgubienia,
  • koszty ratownictwa,
  • koszty przerwanej podróży lub koszty opóźnionego lotu,
  • assistance (np. pomoc prawna) i auto assistance (wsparcie w razie awarii, wypadku samochodu),
  • Klauzula alkoholowa to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, dzięki któremu turysta może otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia KL i NNW za szkody powstałe, kiedy był pod wpływem alkoholu.
  • Rozszerzenie polisy dla osób uprawiających sporty ekstremalne.
Warto dodać, że w pakietach ubezpieczeniowych mocno rozbudowany jest zakres kosztów leczenia (a właściwie kosztów leczenia i transportu). Obejmuje np. następstwa chorób przewlekłych oraz ubezpieczenia na wypadek zarażenia się koronawirusem. W zależności od wykupionego pakietu ubezpieczenie może pokrywać np. koszty wykonania testów w kierunku Covid-19, hospitalizacji, kwarantanny, organizację pobytu bliskich chorego, także koszty powrotu do kraju po wyzdrowieniu.

Nieprzewidywalność towarzysząca pandemii skłoniła niektóre biura podróży do wprowadzenia ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Stosowane jest na wypadek, kiedy turysta, który zakupił wycieczkę w biurze podróży, musi z niej zrezygnować ze względu na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wyjazd (np. choroby, nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy). Nie wchodzi ono w skład pakietu ubezpieczeniowego. Turysta może je wykupić dodatkowo.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Dokument ubezpieczenia – w wersji podstawowej - turysta otrzymuje wraz z innymi dokumentami podróży w momencie zakupu wycieczki. Jeśli chce wykupić rozszerzony pakiet ubezpieczeniowy, może to zrobić w dowolnym terminie przed rozpoczęciem wyjazdu. Dokumenty ubezpieczeniowe otrzyma zaraz po dokonaniu zakupu.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - klienci biur podróży mają na jego wykupienie określony czas, różny w zależności od tego u którego organizatora kupują wycieczkę. W obecnych niestabilnych czasach warto nabyć tego rodzaju polisę. Dobrze zrobić to jak najszybciej, by w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń zrezygnować z wycieczki ponosząc jak najmniejszy uszczerbek finansowy.

Kontakt z ubezpieczycielem.
Kontakt z ubezpieczycielem.

Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Załącznikiem do umowy ubezpieczenia turystycznego są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Warto się z nimi zapoznać przed wyjazdem, by wiedzieć na jakich warunkach i w jakim zakresie przysługuje ubezpieczonemu ochrona, w jakich sytuacjach polisa nie zadziała, także jakie są procedury przy zgłaszaniu szkód. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna, bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zasady dotyczące np. terminu zgłoszenia szkody czy sposobu składania reklamacji. Zgłoszenie problemu po wymaganym terminie czy niezgodnie z przyjętymi procedurami może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Ogólna zasada jest taka, by fakt zaistnienia szkody - np. zachorowania wymagającego leczenia, wypadku samochodowego, zgłaszać niezwłocznie po jej wystąpieniu. W tym celu niezbędny jest kontakt z centrum alarmowym ubezpieczyciela – telefoniczny lub mailowy. Turysta ma obowiązek przedstawienia ubezpieczycielowi okoliczności powstania szkody, także udokumentowania kosztów powstałych w związku z nią.

Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku konieczności rezygnacji z wycieczki przed jej rozpoczęciem. W pierwszej kolejności turysta ma obowiązek poinformowania o tym fakcie biuro podróży, w którym zakupił wycieczkę. Kiedy uzyska od niego pisemne potwierdzenie rezygnacji, może kontaktować się z ubezpieczycielem.

Skopiowano
Skopiuj link
Małgorzata Orlikowska
Małgorzata Orlikowska
Karierę zawodową wiązała z socjologią. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo po studiach (z administracji samorządowej) odkryła, że jej powołaniem jest dziennikarstwo. W tym zawodzie spełnia się już 12 lat. Pisała do mediów tradycyjnych i internetowych, m.in. na temat sportu, mody i historii. W ostatnich latach podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą turystyką (w tym turystyką biznesową): pisze teksty branżowe i konsumenckie. Wiedzę o miejscach wartych odwiedzenia zdobywa podczas podróży. W Wakacje.pl jako redaktor pisze teksty turystyczne.