Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19

AktualnościAgata Biernat28.04.2021

Nie tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą przekraczać granice części państw bez obowiązku testowania lub kwarantanny. Niektóre kraje podobne ulgi stosują również w przypadku ozdrowieńców. Gdzie i na podstawie jakich dokumentów osoby, które przechorowały COVID-19, wjadą bez konieczności wykonywania testu na koronawirusa?

Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19
Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Ozdrowieńcy zwolnieni z kwarantanny po wjeździe do Polski

Od połowy marca 2021 ozdrowieńcy, czyli osoby, które odbyły izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia koronawirusem, nie podlegają 10-dniowej kwarantannie po powrocie do Polski. By zostać zwolnionym z tego obowiązku, nie muszą – tak jak inni podróżni – poddawać się testom na obecność koronawirusa.

Warunkiem jest zakończenie izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej i okazanie podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego ten fakt. W tym przypadku wystarczy okazanie Unijnego Certyfikatu Covid w wersji papierowej lub elektronicznej.

Polska nie jest jedynym krajem, który zdecydował się na wprowadzenie ulg wjazdowych dla ozdrowieńców. Lista takich państw sukcesywnie się powiększa, ale zasady przekraczania ich granic mogą się nieco różnić. Niektóre kraje – podobnie jak Polska – wymagają od podróżnych przedstawienia zaświadczenia o odbytej izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem, inne – okazania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie lub wykonania testu na przeciwciała.

Pamiętajmy też, że ulgi wjazdowe dotyczą wyłącznie ozdrowieńców. Ich współpasażerowie mogą podróżować na zasadach ustalonych przez dane państwo – na przykład przekroczyć jego granicę na podstawie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. W wielu przypadkach przywilej swobodnego wjazdu – bez testu – dotyczy również osób zaszczepionych i najmłodszych dzieci.

Gdzie i na jakich warunkach ozdrowieńcy mogą wjechać bez kwarantanny i dodatkowych testów na koronawirusa? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat państw, które przewidują takie ulgi.

Do tych krajów ozdrowieńcy wjadą bez testów i bez kwarantanny

Albania – bez kwarantanny i testów do Albanii wjadą osoby, które okażą pozytywny wynik badania RT-PCR wykonanego do 180 dni przed planowaną podróżą do tego kraju. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.

Austria – ozdrowieńcy wjadą na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego infekcję wirusem i wyzdrowienie w ostatnich 6 miesiącach.

Bułgaria – przekroczyć granice tego kraju można po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przebycie COVID-19 wydanego co najmniej 15 dni i co najwyżej 180 dni przed datą wjazdu do Bułgarii.

Chorwacja – osoby, które przeszły COVID-19, mogą okazać zaświadczenie od lekarza lub pozytywny wynik testu PCR/antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 365 dni, ale nie później niż 11 dni przed planowaną datą przekroczenia granicy Chorwacji.

Cypr Południowy – pasażerowie, którzy przeszli Covid-19 w przeciągu ostatnich 180 dni, a od uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa minęło co najmniej 14 dni, wjadą na Cypr bez konieczności wykonywania dodatkowych badań. Warunkiem jest okazanie Unijnego Certyfikatu Covid.

Cypr Północny – wjazd bez testu jest możliwy dla osób, które przeszły COVID-19 w okresie od 30 do 180 dni przed podróżą na Cypr Północny i okażą Unijny Certyfikat Covid.

Czarnogóra – podróżny musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, że minęło nie mniej niż 10 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR.

Czechy – osoby, które chorowały na Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni, mogą podróżować do Czech na postawie Unijnego Certyfikatu Covid.

Dania – wjazd bez testu jest możliwy dla ozdrowieńców, którzy przedstawią dowód przebycia COVID-19 w przeciągu 14 dni - 12 miesięcy od daty podróży.

Francja – podróżni, którzy posiadają zaświadczenie (np. Unijny Certyfikat Covid), że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni przed przyjazdem do Francji przechorowali COVID-19, wjadą do tego kraju bez obowiązku wykonywania testu na koronawirusa.

Grecja – bez obowiązku wykonywania badań na obecność koronawirusa do Grecji wjadą osoby, które nie mniej niż 30 dni i nie więcej niż 180 dni temu uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19.

Hiszpania – bez testu i bez kwarantanny wjadą osoby, które chorowały na COVID-19 i posiadają zaświadczenie o jego przebyciu lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu RT-PCR. Uznawane są zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Taki dokument jest ważny 180 dni, licząc od dnia uzyskania pozytywnego wyniku badania na COVID-19.

Macedonia – należy okazać zaświadczenie o przejściu COVID-19 w ciągu ostatnich 45 dni, licząc od dnia wyzdrowienia. Akceptowany jest Unijny Certyfikat Covid.

Madera – ozdrowieńcy powinni przedstawić dokument potwierdzający przebycie COVID-19 co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180 dni przed wjazdem.

Portugalia – ozdrowieńcy wjadą na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid w wersji papierowej lub elektronicznej (w przypadku gdy od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180 dni).

Słowenia – podróżny powinien przedstawić pozytywny wynik testu RT‐PCR wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed planowanym wjazdem lub zaświadczenie lekarskie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 10 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd.

Szwajcaria – osoby, które przeszły COVID-19 w ciągu minionych sześciu miesięcy, nie mają obowiązków innych niż rejestracja przyjazdu. Przy przekraczaniu granicy należy okazać zaświadczenie o odbyciu choroby, np. Unijny Certyfikat Covid.

Turcja – bez testu wjadą podróżni, w przypadku których od pierwszego pozytywnego testu na koronawirusa upłynęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy. Akceptowany jest Unijny Certyfikat Covid.

Włochy – ozdrowieńcy wjadą na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid pod warunkiem, że podróżują do Włoch w ciągu 180 dni od pierwszego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Wyspy Zielonego Przylądka – bez konieczności dodatkowych badań wjadą podróżni, którzy posiadają zaświadczenie o przebytym COVID-19 wydane przynajmniej 14 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR. Dokument traci ważność po 90 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR.

Agata Biernat
Agata Biernat
Zajmuje się tworzeniem tekstów branżowych, analizuje rynek i trendy turystyczne w Polsce i na świecie. Dziennikarka z wykształcenia, turystka z zamiłowania. W Wakacje.pl jako specjalistka ds. komunikacji jest zawsze blisko turystów i doskonale zna ich potrzeby.

Polecane oferty