Rezygnacja z wycieczki a zwrot pieniędzy

PoradnikiMałgorzata Orlikowska20.02.2023

Dla turysty nie ma chyba nic bardziej przykrego niż konieczność rezygnacji z zaplanowanej wycieczki. Niestety życie czasem płata figle, zmuszając nas do zmiany planów. Jakich formalności należy dopełnić, by zrezygnować ze zorganizowanego wyjazdu i czy można odzyskać pieniądze wpłacone na jego poczet? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

W biurze podróży.
W biurze podróży.

Kiedy można odstąpić od udziału w wycieczce zakupionej w biurze podróży?

Zgodnie z przepisami, klient może zrezygnować z wycieczki zakupionej w biurze podróży z dowolnego powodu i w każdym momencie. O fakcie tym należy jak najszybciej poinformować biuro, w którym zakupiliśmy imprezę turystyczną (lub pojedynczą usługę, np. nocleg w hotelu). Odstąpienie od umowy zakupu wycieczki należy złożyć na piśmie, pilnując, by biuro potwierdziło przyjęcie dokumentu i odnotowało datę jego otrzymania. To niezwykle istotne, ponieważ właśnie termin rezygnacji determinuje wysokość kary finansowej nałożonej przez organizatora w związku z odwołaniem udziału w imprezie turystycznej.

Ile kosztuje rezygnacja z wycieczki?

Obowiązuje zasada, że im wcześniej przed rozpoczęciem wycieczki z niej zrezygnujemy, tym mniejszą zapłacimy karę. Z jak wysokimi karami możemy się liczyć? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa przedstawionych przez biuro podróży, z którym planowaliśmy wyjazd. Każdy touroperator ma bowiem swój własny taryfikator. Polscy organizatorzy turystyczni przyjmują zazwyczaj, że kiedy odstąpienie od umowy następuje do czterdziestu dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, kara wynosi ok. 20 – 25 proc. ceny wycieczki; w przypadku rezygnacji na ok. 14 dni przed imprezą – należy zapłacić ok. 50 – 60 proc. ceny wycieczki; jeśli z wycieczki rezygnujemy na trzy do jednego dnia przed wyjazdem – kara odpowiada zwykle 90 proc. ceny wycieczki, zaś rezygnując w dniu rozpoczęcia wycieczki i w czasie jej trwania zapłacimy 100 proc. jej wartości.

Co to jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Mając świadomość, że wypadki losowe mogą pokrzyżować plany turystom, towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadziły swego czasu ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu całość bądź większą część środków, które ten wpłacił na poczet wycieczki, jeśli nastąpią okoliczności uniemożliwiające mu wyjazd. Tego rodzaju ubezpieczeniem może być objęta nie tylko impreza turystyczna (czyli wycieczka), także pojedyncze usługi turystyczne, jak bilety na samolot, usługa noclegowa. Ubezpieczenie działa też, kiedy rezygnujemy z imprezy turystycznej w trakcie jej trwania. W tym ostatnim przypadku ubezpieczyciel może zwrócić środki za niewykorzystaną część wyjazdu, ale i pokryć koszty powrotu turysty do domu.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji najlepiej zakupić razem z wycieczką. Można też dokupić później.

Kiedy obowiązuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie od kosztów rezygnacji ma zastosowanie wyłącznie w określonych przypadkach. Chodzi o "nagłe, nieprzewidziane sytuacje, niezależne od osoby ubezpieczonej". Co to dokładnie oznacza? Każde towarzystwo ubezpieczeniowe opracowało swój katalog takich sytuacji (znaleźć je można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Warto się z nimi zapoznać przed zakupem polisy. Zazwyczaj obejmują:

  • Nieszczęśliwy wypadek lub nagłą chorobę – zarówno ubezpieczonego, jak i bliskich lub osób, które miały mu towarzyszyć w wyjeździe. Rezygnacja z wyjazdu zostanie uznana, jeśli wyzdrowienie do momentu rozpoczęcia wycieczki nie jest możliwe;
  • Utratę dokumentów w wyniku kradzieży – chodzi o dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, wiza, dowód osobisty;
  • Śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej;
  • Zdarzenia losowe, które wymagają obecności ubezpieczonego na miejscu, np. zalanie lub pożar mieszkania
  • Komplikacje w ciąży, o ile nastąpiły po zawarciu umowy ubezpieczenia i miały charakter nagły;
  • Utratę pracy przez ubezpieczonego lub towarzysza podróży.

Poszczególni ubezpieczyciele uwzględniają też inne zdarzenia losowe, takie jak wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ; otrzymanie wezwania do sądu lub reakcję alergiczną na obowiązkowe szczepienie przed podróżą.

Aby ubezpieczenie mogło być wypłacone klient musi nie tylko odpowiednio udokumentować przyczyny rezygnacji z wycieczki (np. przedstawić zaświadczenie od lekarza; potwierdzenie kradzieży dokumentów etc.), ale i trzymać się określonych procedur związanych z rezygnacją z wycieczki, np. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu wycieczki etc. Aby sprawdzić jak wyglądają poszczególne procedury, najlepiej zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Skopiowano
Skopiuj link
Małgorzata Orlikowska
Małgorzata Orlikowska
Karierę zawodową wiązała z socjologią. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo po studiach (z administracji samorządowej) odkryła, że jej powołaniem jest dziennikarstwo. W tym zawodzie spełnia się już 12 lat. Pisała do mediów tradycyjnych i internetowych, m.in. na temat sportu, mody i historii. W ostatnich latach podejmuje przede wszystkim tematy związane z szeroko rozumianą turystyką (w tym turystyką biznesową): pisze teksty branżowe i konsumenckie. Wiedzę o miejscach wartych odwiedzenia zdobywa podczas podróży. W Wakacje.pl jako redaktor pisze teksty turystyczne.

Polecane oferty