Grecos - LATO 2021 Hotel dla dziecka GRATIS, tylko 15% zaliczki

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Niska zaliczkę - tylko 15% (reszta dopiero 30 dni przed wylotem)
  • Hotel dla dziecka GRATIS - dotyczy wybranych hoteliWszyscy Klienci Organizatora uczestniczący w imprezie turystycznej z dzieckiem, niezależnie od daty dokonania rezerwacji, uczestniczą w promocji przewidującej bezpłatny pobyt dziecka w wybranych hotelach (co oznacza, iż cena udziału dziecka w imprezie turystycznej pomniejszana jest o cenę jego pobytu w hotelu. Powyższa promocja dostępna jest tylko dla jednego dziecka pod warunkiem, że w dniu powrotu nie skończy granicznego wieku (określonego indywidualnie dla każdego hotelu) oraz jeśli jest ono zakwaterowane z dwiema osobami pełnopłatnymi.
  • Gwarancję bezkosztowej zmiany rezerwacji do 30 dni przed wylotem GRATISKlienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę turystyczną, na życzenie mogą dokonać jednej zmiany w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej. Zmiana w rezerwacji oznacza zmianę w rezerwacji dotyczącą: kierunku, miejsca wylotu, terminu imprezy, hotelu, typu pokoju lub zmiany uczestnika w stosunku do pierwotnie zarezerwowanych. Klient w ramach gwarancji może dokonać jednej zmiany bez opłaty manipulacyjnej, jednakże najpóźniej do 30 dni przed datą wylotu. Zmiana w rezerwacji dokonana poniżej 30 dni przed wylotem nie jest objęta Gwarancją Bezkosztowej Zmiany rezerwacji i może wiązać się z dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi. W przypadku zmiany umowy na droższą, należy dopłacić różnicę powstałą z wyliczenia aktualnej ceny na dzień dokonania zmiany. W przypadku wyboru tańszej imprezy turystycznej, aby móc skorzystać z promocji, różnica w cenie nie może wynosić więcej niż 5% ceny pierwotnej rezerwacji.
  • Gwarancję najniższej ceny bez Last Minute GRATISJeśli po dokonaniu rezerwacji Klient znajdzie w ofercie Organizatora taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Powyższa gwarancja dotyczy standardowych ofert imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora z wyłączeniem tych oferowanych w ramach promocji: Last Minute lub Last Second oraz innych promocji Organizatora. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która znajduje się w ofercie Organizatora i spełnia następujące warunki, określone w umowie-zgłoszeniu: termin, miejsce pobytu, długość trwania imprezy turystycznej, miejsce wylotu i przylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, usługi m.in. ubezpieczenia (wariant podstawowy, wariant optymalny lub wariant vip), Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, Bezpłatną Zmianę Rezerwacji, dopłaty do widoku na morze/basen/ogród oraz inne dopłaty i ewentualne bonusy związane promocjami, tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.
  • Gwarancję najniższej ceny na rynku GRATIS - dotyczy wybranych hoteliW przypadku, gdy do 30 dni przed wylotem włącznie Klient znajdzie w ofercie innego organizatora turystyki prowadzącego działalność na rynku polskim i organizującego wyloty z terytorium RP taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta z Organizatorem, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Gwarancja będzie realizowana tylko w przypadku różnicy w cenie udziału w imprezie turystycznej większej niż 2% dla całej rezerwacji. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: uwzględnia te same świadczenia: termin, miejsce pobytu, długość trwania imprezy turystycznej, miejsce wylotu i przylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, dopłaty do widoku na morze/basen/ogród oraz inne dopłaty i ewentualne bonusy związane z promocjami, tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.
  • Gwarancję niezmienności ceny w promocyjnej cenie 19 zł/os.Gwarancja oznacza, że nie będziesz musiał dokonywać dopłat do zarezerwowanej imprezy turystycznej w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut. Gwarancja może zostać zakupiona najpóźniej do 7 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji ale nie później niż dzień przed wylotem. Gwarancja, o której mowa powyżej, obowiązuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy została wykupiona przez Klienta dla wszystkich zgłoszonych uczestników imprezy turystycznej
  • Gwarancję najniższej ceny z Last Minute w promocyjnej cenie 29 zł/os.W przypadku, gdy do jednego dnia przed wylotem włącznie Klient znajdzie w ofercie Organizatora taką samą imprezę turystyczną, jak będąca przedmiotem umowy zawartej przez Klienta, w niższej cenie, Organizator zwróci Klientowi różnicę w cenie. Powyższa gwarancja dotyczy standardowych ofert imprez turystycznych oferowanych przez Organizatora oraz tych oferowanych w ramach promocji Last Minute lub Last Second, nie dotyczy jednak ofert z innych promocji. Pod pojęciem takiej samej imprezy turystycznej należy rozumieć imprezę turystyczną, która znajduje się w ofercie Organizatora i spełnia następujące warunki, określone w umowie : termin, miejsce pobytu, długość trwania imprezy turystycznej, miejsce wylotu i przylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, usługi m.in. ubezpieczenia (wariant podstawowy, wariant optymalny lub wariant vip), Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, Bezpłatną Zmianę Rezerwacji, dopłaty do widoku na morze/basen/ogród oraz inne dopłaty i ewentualne bonusy związane z promocjami, tę samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników. Gwarancja może zostać zakupiona najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania promocji wraz z momentem potwierdzenia rezerwacji imprezy turystycznej. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy wykupiona została przez Klienta dla wszystkich uczestników imprezy turystycznej.
  • Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej w promocyjnej cenie 39 zł/os.Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej pokrywa pobieraną w takiej sytuacji przez Organizatora opłatę za odstąpienie od umowy. Klient może skorzystać z opcji wykupu ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz przez kolejne dni - więcej szczegółów u naszych Konsultantów.
Promocja trwa do 29.07.2020r.