Wakacje.plPolityka prywatności

Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że spółka Wakacje.pl S.A., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315229, NIP: 9570778385, (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Wakacje.pl S.A., z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413, 80-309, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315229, NIP: 9570778385.
Administratorami Twoich danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także nasi partnerzy (dalej „Partnerzy”), którzy istnieją w środowisku naszych usług, . Współpracujemy z Partnerami aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe.
Administratorami Twoich danych osobowych są również dostawcy produktów możliwych do zakupu za naszym pośrednictwem m.in. takich jak wyjazd turystyczny czy ubezpieczenie. Informacje o tych podmiotach znajdziesz w dokumentach takich jak Warunki uczestnictwa, w przypadku wyjazdu turystycznego, czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczenia.
Z Administratorem można się kontaktować:
 • pisemnie, na adres: Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@wakacje.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wakacje.pl S.A. / Inspektor Ochrony Danych/ Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@wakacje.pl
Z Wirtualną Polską można się kontaktować:
 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / Inspektor Ochrony danych/ ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl
Z Administratorem będącym dostawcą produktu można się kontaktować zgodnie z zapisami w dokumentach wskazanych powyżej lub za pośrednictwem jego strony internetowej.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
Umożliwienie zawarcia, a następnie realizacji umów zawieranych z nami lub za naszym pośrednictwem w szczególności: umowy dotyczące Bonu Wakacyjnego, Promesa Pewne Wakacje oraz umowy w programie afiliacyjnym Travellead.pl czy umowy franczyzowe poprzez m.in. rozliczenie płatności, nadanie przesyłki, kontakt w sprawach dotyczących zamówienia, obsługa ewentualnego zwrotu lub rozpatrzenie reklamacjiNiezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Przez okres niezbędny do realizacji umowy.
Obsługa ewentualnego zwrotu - odstąpienia od umowy.Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta).Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy.
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie.Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków).5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku.
Świadczenie usługi dostępu do serwisów Wakacje.pl S.A i ich funkcjonalności.Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Przez okres korzystania z usługi.
Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika w serwisach Wakacje.pl S.A.Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody.
Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów w celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora.Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług.Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od podjęcia pierwszych działań marketingowych.
Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.
Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.
Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do administratora (np. formularz służący nawiązaniu współpracy w ramach sieci franczyzowej).W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do administratora.
Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych).Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.
Obsługa wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania, urzędy, które mogą dotyczyć danych użytkowników.Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania).Przez okres niezbędny do realizacji wniosku.
Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane.Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO).Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek.
Rekrutacja do badań użyteczności serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników.Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata.
W związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.
Do profilowania możemy wykorzystywać dane dotyczące np.: historii wyszukań ofert oraz wykorzystanych do tego celu filtrów, aktywności w procesie rezerwacji ofert, cechy przeglądanych i rezerwowanych ofert w tym m.in. cena, destynacja, lotnisko wylotu oraz preferencji określanych podczas zapisu na newsletter.
Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika.
W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy.
Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.
Możemy też wykorzystywać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, płeć, nazwa użytkownika (adres e-mail), hasło
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz w może spowodować m.in. : brak możliwości realizacji zamówienia np. Bonu Wakacyjnego lub produktu dodatkowego do wyjazdu turystycznego takiego jak Promesa Pewne Wakacje, brak możliwości założenia konta Użytkownika w na serwisie; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z tego tytułu, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Ciebie formularza na jednej z naszych stron internetowych lub formularzy wypełnionych podczas wizyty w naszym salonie stacjonarnym
 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi.
 • od osoby, która przekazała za Twoją zgodą Twoje dane na potrzeby realizacji usługi Administratora

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Partner

Google LLC

Cel/FunkcjaZakres
Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich.Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika w serwisie wakacje.pl - również podczas powrotu tego samego użytkownika na serwis wakacje.pl.
Wybór podstawowych reklam.Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia w serwisie wakacje.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam.Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.
Wybór spersonalizowanych reklam.Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji w serwisie wakacje.pl.
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści.Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o serwis wakacje.pl, co pozwoli na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie.
Wybór spersonalizowanych treści.Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji w serwisie wakacje.pl.
Pomiar wydajności reklam.Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje - odbywa się to przy pomocy kodów śledzących w serwisie wakacje.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców.Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy wakacje.pl i oglądają reklamy. Pozwoli to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.
Opracowywanie i ulepszanie produktów.Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania w serwisie wakacje.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów.Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.
Wybór spersonalizowanych treści.Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.
Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline.Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w serwisie wakacje.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl.
Łączenie różnych urządzeń.Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w serwisie wakacje.pl
Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych.Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności firmy z branży turystycznej, ubezpieczeniowej, podmioty oferujące zakup miejsc noclegowych czy biletów lotniczych a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora, które działają na jego zlecenie na podstawie umowy z Administratorem m.in. dostawcy okołolotniskowych usług parkingowych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług IT m.in. w zakresie oprogramowania księgowego i finansowego, usług wykorzystywanych do komunikacji e-mailowej i telefonicznej w procesie obsługi oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie zadaniami i projektami, a także dostawcy systemów rezerwacyjnych, salony franczyzowe – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Twoją rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy.
Twoja dobrowolna zgoda będzie też podstawą przekazywania Twoich danych do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nasi Zaufani Partnerzy to często podmioty z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz skonfigurować ustawienia względem Zaufanych Partnerów i nie zezwalać na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Zaufanych Partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W związku z przetwarzaniem przez naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, weryfikujemy gwarancje wysokiego stopnia ochrony tych danych i stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych.
Wakacje.pl i/lub Wirtualna Polska prosi Cię o udzielenie zgody w celu przetwarzania Twoich danych jakim jest marketing cudzy. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy.
Cel przetwarzania określany jako marketing cudzy szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje on:
 • wybór podstawowych reklam,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,
 • wybór spersonalizowanych reklam,
 • pomiary wydajności reklam
Na potrzeby realizacji marketingu cudzego korzystamy z następujących funkcji oraz funkcji specjalnych:
 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,
Proszę pamiętać, że Wakacje.pl i/lub Wirtualna Polska może przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody.
Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi.
W ramach wykonania Usług możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:
 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,
Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:
 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,
Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes Wakacje.pl i/lub Wirtualnej Polski. Prawnie uzasadniony interes Wakacje.pl i/lub Wirtualnej Polski będzie stanowił podstawę przetwarzania Twoich danych, niezbędnych do jego realizacji bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, o ile przeprowadzony przez Wakacje.pl i/lub Wirtualną Polskę test równowagi wykaże, że takie przetwarzanie przez Nas Twoich danych pozostaje w równowadze z Twoimi prawami, w szczególności prawami do prywatności i poufności.
W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:
 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,
 • pomiary wydajności treści lub reklam,
 • pomiary wydajności treści lub reklam,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,
 • pomiary statystyczne,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o Usługach, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,
Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:
 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji
Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Wakacje.pl i/lub Wirtualnej Polski z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Wakacje.pl i/lub Wirtualnej Polski masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych:
Adres korespondencyjny:Wakacje.pl S.A. al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk Wakacje.pl / Oskar Cisiński / IODO / al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
E-mailiodo@wakacje.pl
W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Totalmoney.pl i/lub Wirtualnej Polski zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. Tym samym pamiętaj, iż w przypadku tak podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, Twój sprzeciw może nie być skuteczny.
Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że mogą przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów z IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. W najbardziej podstawowych celach obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed oszustwami i usuwanie błędów, oraz techniczne dostarczanie treści lub reklam nie masz możliwości sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu przez Zaufanych Partnerów z IAB. Skorzystanie z prawa sprzeciwu możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu testu równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Zaufanego Partnera z IAB a Twoimi prawami. W tym celu powinieneś indywidualnie skontaktować się z Zaufanym Partnerem z IAB, po zapoznaniu się z polityką prywatności takiego Zaufanego Partnera.
Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów.
Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych w ramach marketingu cudzego przez Totalmoney.pl i/lub Wirtualną Polskę i naszych Zaufanych Partnerów znajdują się tutaj.

Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?

Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twojego wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.
Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych i sposobie realizacji przysługujących Ci praw znajdują się w polityce prywatności.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs oraz Gemius.
Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajdują pod następującymi linkami:
Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: <a href="http://www.gemius.pl/cookie-policy.html" target="_blank">http://www.gemius.pl/cookie-policy.html</a>.Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia (w określonych sytuacjach)
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres iodo@wakacje.pl, wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej. Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację.
W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Administrator, Wirtualna Polska oraz Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach
 • świadczenia Usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.
Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Partnerów i Reklamodawców.
Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:
Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę.
Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Moje dane i zgody

Nowość!

Odkryj nową stronę podróży – rezerwuj elastyczne pakiety lot+hotel. Sprawdź