Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami
Codziennie w godzinach 8:00 - 23:00
+48 58 ­300 16 66

Reklamacje

1. Jak złożyć reklamację?

Państwa opinie są dla nas ważne, to m.in. dzięki nim możemy stale podnosić jakość świadczonych usług i standardy obsługi.

Uwagi i reklamacje mogą Państwo złożyć w formie pisemnej:

 • na adres spółki: Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk;
 • drogą poczty elektronicznej na adres ;
 • przez formularz reklamacyjny: otwórz

Reklamację należy złożyć do 30 dni od powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej usługi. Reklamacje złożone w późniejszym terminie uznaje się za przeterminowane.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego)
 • numer reklamowanej rezerwacji
 • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem
 • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).
2. Co podlega reklamacji?

Wakacje.pl S.A. rozpatruje reklamacje dotyczące:

 • procesu sprzedaży: poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Wakacje.pl;
 • obsługi posprzedażowej;
 • błędów na stronie internetowej;
 • promocji dostępnych w Wakacje.pl.

Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę usługi (w tym Organizatora wycieczki, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie do właściwego dostawcy na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.

3. Jak wygląda proces rozpatrzenia reklamacji?

Proces rozpatrywania Państwa reklamacji zostaje uruchomiony w momencie wpłynięcia poprawnie złożonego zgłoszenia reklamacyjnego. Pracownik Wakacje.pl S.A. powiadomi Państwa o tym fakcie telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie do Państwa dostarczona w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską wraz z uzasadnieniem i ewentualną rekompensatą nie później niż 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia.