Wakacje.plReklamacje

Reklamacje

Jak złożyć reklamację?

Państwa opinie są dla nas ważne, ponieważ to dzięki nim możemy stale podnosić jakość świadczonych usług i standardy obsługi.Uwagi i reklamacje mogą Państwo złożyć w formie pisemnej wybierając jedną z poniższych metod:

 • przez formularz reklamacyjny: przejdź do formularza
 • listownie na adres spółki: Wakacje.pl S.A., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk,
 • drogą poczty elektronicznej na adres reklamacje@wakacje.pl,

Reklamację należy złożyć do 30 dni od powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej usługi. Reklamacje złożone w późniejszym terminie uznaje się za przeterminowane.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego),
 • numer reklamowanej rezerwacji,
 • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem,
 • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).

Co podlega reklamcji?

Wakacje.pl S.A. rozpatruje reklamacje dotyczące:

 • procesu sprzedaży: poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Wakacje.pl;
 • obsługi posprzedażowej;
 • błędów na stronie internetowej;
 • promocji dostępnych w Wakacje.pl.

Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę usługi (w tym organizatora wycieczki, towarzystwo ubezpieczeniowe, wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie do właściwego dostawcy na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Wakacje.pl reklamacji dotyczącej realizacji usługi, zastrzegamy sobie prawo do przekazania zgłoszenia do odpowiedniego usługodawcy, o ile spełnia ono warunki takiego dostarczenia. Reklamacje rozpoznaje organizator na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.

Jak wygląda proces rozpatrzenia reklamacji?

Proces rozpatrywania Państwa reklamacji zostaje uruchomiony w momencie wpłynięcia poprawnie złożonego zgłoszenia reklamacyjnego. Pracownik Wakacje.pl powiadomi Państwa o tym przez e-mail. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie do Państwa dostarczona pocztą elektroniczną lub przesyłką kurierską wraz z uzasadnieniem i ewentualną rekompensatą nie później niż 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

Ważne linki

Nowość!

Odkryj nową stronę podróży – rezerwuj elastyczne pakiety lot+hotel. Sprawdź