PROMOCJE BIUR PODRÓŻY

Najlepsze okazje pod słońcem

Szukasz wakacyjnych inspiracji i nie lubisz przepłacać?

Skorzystaj z promocyjnych ofert największych biur podróży

Wakacyjne okazje, przecenione oferty i sezonowe promocje w jednym miejscu

ETI - EGIPT 2021

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • test PCR na lotnisku w Egipcie GRATIS - koszt testu na COVID-19, wykonywanego po wylądowaniu na lotnisku w Egipcie (przed odprawą paszportową), ponosi Organizator. W celu dokonania testu należy zgłosić się do przedstawiciela Organizatora.


Promocja trwa do 1.06.2021 r.

Sprawdź oferty w tej promocji:

REGO BIS - LATO 2021

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • bon na wakacje w 2022 roku:

- dla każdej osoby pełnopłatnej bon o wartości 100 zł 

- dla każdej osoby dorosłej na dostawce bon o wartości 75 zł

- dla dziecka do lat 18 bon o wartości 50 zł

Do każdej rezerwacji zostanie wystawiony kod zniżkowy do wykorzystania na sezon 2022 na wyjazdy w terminie 20.04.2022 - 31.10.2022 na kierunkach, którymi dysponuje Organizator,

 • pobyt dziecka w hotelu GRATIS (dotyczy wybranych hoteli),
 • test antygenowy po powrocie do Polski GRATIS (dotyczy wybranych terminów i kierunków)
 • niską zaliczkę - tylko 10% (resztę płacisz dopiero 30 dni przed wyjazdem),
 • jednokrotną zmianę rezerwacji do 21 dni przed wyjazdem GRATIS - możliwość jednokrotnej zmiany rezerwacji tj. destynacji bądź hotelu bez ponoszenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej do 21 dni przed planowany wyjazdem. Przy wyborze innej oferty będzie obowiązywała jej cena z dnia zakładania rezerwacji (wyjazdy autokarowe oraz czarterowe, poza pakietowaniem oraz poza Polską). Dzięki tej usłudze można zmienić termin wyjazdu, długość pobytu (na większą lub tą samą), kierunek, hotel, rodzaj pokoju, lotnisko. Cena rezerwacji po zmianie nie może być niższa o więcej niż 12% od pierwotnej kwoty z umowy - obowiązkowe jest zachowanie konfiguracji i liczby uczestników. W przypadku zmiany na ofertę o cenie niższej o więcej niż 12% od wartości pierwotnej rezerwacji, różnica w cenie zostanie wyrównana tak, aby nie przekraczała 12% ceny pierwotnej rezerwacji. Zmiany dokonywane mogą być wyłącznie w obrębie jednego sezonu i pod warunkiem wolnych miejsc,
 • możliwość rezygnacji z wycieczki do 21 przed jej rozpoczęciem za potrąceniem tylko 10% wartości rezerwacji,
 • rozszerzone ubezpieczenie (KL, NNW, choroby przewlekłe) oraz od zachorowania w następstwie epidemii GRATIS,
 • Bezpieczeństwo Najniższej Ceny w Polsce - dodatkową usługę w promocyjnej cenie 19 zł/os. (jeśli do 30 dni przed wylotem znajdziesz w ofercie innego Organizatora prowadzącego działalność w Polsce wycieczkę o identycznej konfiguracji, z wylotem - dotyczy imprez czarterowych/wyjazdem z terytorium Polski, zawierającą te same usługi w niższej cenie, Organizator zwróci Ci różnicę w cenie. Usługa dotyczy wybranych hoteli,
 • Bezpieczeństwo Niezmienności Ceny - dodatkową usługę w wyjątkowej cenie 29 zł/os. (gwarancja, że przy wzroście ceny nie zostaną naliczone opłaty),
 • Pakiet STOP COVID w promocyjnej cenie 109 zł/os. - jeśli Klient zgłosi do Organizatora zakażenie COVID-19 lub fakt odbywania kwarantanny (potwierdzone testem oraz dokumentami z konta e-pacjent) musi dokonać zmiany rezerwacji na inny termin w obrębie tego samego sezonu. Zgłoszenie może nastąpić najwcześniej na 72 h przed wylotem/wyjazdem - potwierdzenie musi zostać dostarczone do Organizatora w ciągu 72 h od zgłoszenia. W ciągu 15 dni od zgłoszenia Klient musi dokonać zmiany rezerwacji na inny termin w obrębie tego samego sezonu.


Promocja trwa do 31.05.2021 r.

Sprawdź oferty w tej promocji:

MOUZENIDIS TRAVEL - LATO 2021

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • rabat do 30% (wliczony w cenę),
 • Niską zaliczkę - tylko 28%,
 • Gwarancję Bezpłatnej Zmiany Rezerwacji GRATIS - bezpłatnie, 1 raz możesz zmienić: dane uczestników (zmiana musi być dokonana najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu) oraz: lotnisko wylotowe, destynację, hotel, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia, terminu wyjazdu (zmiana musi być dokonana najpóźniej na 40 dni przed datą planowanego wyjazdu). Wszelkie zmiany mogą być dokonane w ramach dostępnych miejsc i po cenach aktualnych w dniu dokonania zmiany. Bezpłatna zmiana może zostać przeprowadzona poprzez rozwiązanie dotychczasowej umowy przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie. Gwarancja nie obejmuje hoteli nie wyrażających zgody na bezkosztowe zmiany,
 • Gwarancję Bezpieczeństwa - w przypadku zarażenia wirusem COVID-19 bądź skierowania na przymusową kwarantannę masz możliwość bezpłatnej jednorazowej zmiany terminu wyjazdu (dotyczy wyłącznie hoteli BOMO). W przypadku rezerwacji na hotele BOMO Klienci mogą dokonać zmiany najpóźniej na 2 dni robocze przed przed datą planowanego wyjazdu.Gwarancja nie obejmuje hoteli nie wyrażających zgody na bezkosztowe zmiany.


Promocja trwa do 30.04.2021 r.

Sprawdź oferty w tej promocji:

ECCO TRAVEL - ZIMA 2021/2022

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

 • do 40% zniżki (wliczona w cenę)
 • niską zaliczkę - tylko 10% (dopłata do 30% do 60 dni przed wylotem, dopłata do 100% do 30 dni przed wylotem)
 • Gwarancję Stałej Ceny GRATIS - masz gwarancję, że kompletna cena wycieczki (tj. cena imprezy łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) nie ulegnie zmianie np. w przypadku wzrostu cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników wpływających na cenę
 • Gwarancję Niezwłocznego Zwrotu GRATIS - Organizator gwarantuje, że w przypadku anulacji rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, dokona zwrotu wpłaconych środków najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego wskazanego przez Klienta do zwrotu
 • możliwość zakupu dodatkowej usługi - Gwarancji podróżnej ET+ - w promocyjnej cenie 65 zł/os. w ramach której otrzymujesz:

- możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie najpóźniej na 40 dni przed wylotem

- ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym pokrywające koszty leczenia do kwoty 35 000 EUR i w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł oraz ubezpieczenie bagażu do kwoty 1000 zł i ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej

- możliwość dokonania nielimitowanej ilości zmian w rezerwacji (zmiana uczestników, zmiana terminu, lotniska itp.) bez ponoszenia opłat za zmianę najpóźniej do 40 dni przed wylotem

Gwarancję można dokupić najpóźniej dzień po założeniu rezerwacji (muszą ją zakupić wszystkie osoby widniejące na jednej rezerwacji, w tym również osoby niepełnoletnie).


Promocja trwa do 31.05.2021 r.

Sprawdź oferty w tej promocji: