Najniższa cena z ost. 30 dni

przed obniżką: 

1199 zł/os.

2 398  

/za wszystkich
Podsumowanie ceny
18
obiekt, budynek główny, teren hotelu
obiekt, budynek główny, teren hotelu
pokój
pokój
pokój

10

2 opinie

Opis oferty

Region: Tatry NiskieBiuro podróży (przedsiębiorca): Exim ToursKod oferty: WAK826615

Kategoria

4

Region

Słowacja/Niskie Tatry

Położenie

• Demänovská Dolina

• Ok. 5 km ośrodek narciarski Jasná (Chopok-północ)

• Ok. 11 km Aquapark Tatralandia

• Ok. 20 km Thermal Park Bešeňová

• Wyjątkowy hotel wellness o atrakcyjnej lokalizacji w Dolinie Demianowskiej

Wyposażenie hotelu

• Recepcja z lobby

• Restauracja, bar

• Zewnętrzny bar z tarasem, winiarnia

• Kącik dla dzieci, miniklub dla dzieci

• Opieka nad dziećmi (na zapytanie za opłatą)

• Programy animacyjne

• Narciarnia

• Winda

• Bezprzewodowy internet

• Hotelowy skibus

Bezpłatnie:

• Centrum wellness Plesnivec dla rodzin z dziećmi - basen z leżakami, jacuzzi, jacuzzi zewnętrzne, świat saun - 5x sauna (fińska, bio, aromatyczna), sauna parowa, zewnętrzny basen chłodzący, tepidarium, kabina na podczerwień, prysznice z masażem

• Centrum wellness Praslička tylko dla dorosłych (wstęp od 16 lat) - basen z leżakami, whirlpool, świat saun - 5x sauna (fińska, bio, aromatyczna), sauna parowa, kryty basen chłodzący, tepidarium, kabina na podczerwień, prysznice z masażem

• Siłownia 84 m

Dodatkowo płatne:

• Masaże

• 7x kręgielnia, 4x bilard, 2x tenis stołowy, piłkarzyki

Pokoje

Standard 2+2 - 25 m - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do lat 12, łazienka z wanną, okno francuskie

Standard 3+2 - 35 m - pokój z łóżkiem małżeńskim, 1 łóżkiem pojedynczym i rozkładaną sofą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do lat 12, łazienka z wanną, balkon

Standard 4+2 - 46 m - sypialnia z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci poniżej 12 lat, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi, 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną), balkon

Standard 5+2 - 47 m - pokój z łóżkiem małżeńskim, 1 łóżkiem pojedynczym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci poniżej 12 lat, pokój z 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka z wanną, balkon

Comfort 2+2 - 35 m - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną sofą dla 1 osoby dorosłej lub 2 dzieci do lat 12, łazienka z wanną, balkon

Dodatkowe wyposażenie:

TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, minibar, czajnik, serwis do kawy i herbaty, ręczniki kąpielowe i szlafroki do wellness

Wyżywienie

BB (Śniadania) - śniadania w formie bogatego międzynarodowego bufetu łącznie z napojami, świeże soki owocowe i warzywne oraz wybór pokarmów dla celiaków

Dodatkowe informacje

• Opłata klimatyczna płatna na miejscu 1,5 EUR/dzień/osoba

• Uroczysta kolacja bożonarodzeniowa płatna obligatoryjnie 286 PLN/osoba od 12 lat, 143 PLN/dziecko 5 - 11 lat, 61 PLN/dziecko 2 - 4 lat (opłata zostanie dodana po potwierdzeniu rezerwacji)

• Wyżywienie HB (opcjonalnie): 151 PLN/dzień/os. od 12 lat, 94 PLN/dzień/os. od 5 do 11 lat, 59 PLN/dzień/os. od 2 do 4 lat

• Wydzielony parking bezpłatny

• łóżeczko dziecięce na potwierdzenie 4 EUR/dzień

• Zwierzęta na zapytanie 40 EUR/pobyt

Opis kraju

Słowacja

Choć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści. Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61 % jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich. Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane słowackim Disneylandem" Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin. Kul­tura i oby­czajeSło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów:

Bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cząco od pol­skiej. Rozbieżności jest niewiele, ale są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in. : skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów. Kuch­niaKażdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie kuch­nia sło­wacka" skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach - psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach. Dla aktyw­nychOsoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny. Co warto kupić? Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze:

Sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów. PogodaSło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza. Przy­datne zwrotyJęzy­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji? dzień dobry - dobry den

czyt. dobri: deń] prze­pra­szam - pre­pacte [czyt. prepa: czte] pro­szę - pro­sim[czyt. prosi: m] nie rozu­miem - nerozu­miem [czyt. ńerozumjem] słabo mówię po sło­wacku - hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie] mam na imię - moje meno je [czyt. moje meno je] gdzie jest... - kde je... [czyt. gdzie je

biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej - turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária czyt. turisticzka informaczna kancelaria

Lot­ni­sko - leti­sko

czyt. letisko] dwo­rzec auto­bu­sowy - auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica] dwo­rzec kole­jowy - vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica

Dla­czego Sło­wa­cja? Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku i zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście. Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty:

Sło­wa­cja należy do Unii Euro­pej­skiej i jest w stre­fie Schen­gen, dla­tego na jej tery­to­rium podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty. Waluta: na Sło­wa­cji płaci się w euro. Ceny: na Sło­wa­cji jest nieco drożej niż w Pol­sce. Za posiłek w restau­ra­cji zapła­cić należy około 25 - 30 zło­tych. Czas: strefa cza­sowa na Sło­wa­cji to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama, co w Pol­sce. Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych na Sło­wa­cji panuje napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie. Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Sło­wa­cję nie muszą się szcze­pić. Amba­sady:

Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Sło­wa­cji mieści się w Bra­ty­sła­wie (Hum­me­lova,Staré Mesto, Sło­wa­cja,: +421 2/ Amba­sada Sło­wa­cji w Pol­sce - w War­sza­wie (ul. Litew­ska 6, 00 - 581 War­szawa,.

WAŻNE:

Warunki uczestnictwa

Wybierz pokój i datę zakwaterowania

Nowość

Podział na pokoje

Powyżej wybierasz liczbę osób, które będą zakwaterowane w 1 pokoju (lub apartamencie, willi itd.). Wybierz jedną z ofert z listy i zarezerwuj ją. Zrób oddzielne rezerwacje dla każdego kolejnego pokoju lub skontaktuj się z nami, by złożyć zamówienie u naszego doradcy.

Maksymalna liczba uczestników

Jeśli nie możesz dodać kolejnych osób, osiągnąłeś(-aś) maksymalny limit dla 1 pokoju.

2 osobowy

2 dorosłych

śniadania
Zakwaterowanie2024-04-19
Wykwaterowanie2024-04-22
2 398 zł
za pokój

Warto dokupić

Aktualizujemy parametry oferty
Tylko u nasPromesa Pewne Wakacje gratis i szeroki pakiet ubezpieczeń.

Ubezpiecz podróż z AXA Assistance MAX wraz z kosztami rezygnacji

134
za wycieczkę
134
za wycieczkę
Dołóż ubezpieczenie do koszyka, warto!

70%

naszych klientów decyduje się na zakup ubezpieczenia

zero ryzyka

Ubezpieczenie Kosztów Rezerwacji chroni Cię, jeśli zachorujesz na COVID-19

od 80 tys. do 8 mln €

kosztów leczenia zostanie pokrytych, jeśli zdarzy Ci się COVID-19 w trakcie wakacji

Wakacje.pl: tu zaczyna się Twój urlop!

100%

o tyle wzrosła w ciągu roku liczba klientów, którzy kupują wakacje online

256000+

tyle opinii o hotelach napisali i opublikowali nasi klienci

100+

tyle sprawdzonych biur podróży współpracuje z nami

Wycieczka2 398

Cena całkowita

2 398
Do zapłaty teraz2 398

Kup od razu! Najlepsze pokoje szybko się wyprzedają.

lub

Opinie 7

Marina C

Opinia z serwisu Tripadvisor

Październik 2023
Dodano: 11.10.2023

3.0

Kongres w hotelu Chopok

Panienki na recepcji z zakwaszonymi minami, zachowywały się jak roboty. Jedzenie doskonałe, ale w pokoju brakowało butelki wody i ekspresu do kawy. W innych hotelach to standardowe wyposażenie. Wi-Fi nie działa tak samo we wszystkich częściach hotelu.

Opinia przetłumaczona | 

Zobacz oryginał


Weryfikujemy opinie o naszych usługach.

Mapa

Pogoda

10°C
0°C
14

Przed podróżą

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych.

Przewodnik

Opis obiektu

Tatry Niskie to doskonały pomysł na zimowy urlop dla wszystkich amatorów podniebnych akrobacji i, trików, muld i skoczni. Znajduje się tu najstarszy słowacki snowpark - Snowpark Jasna. Aby spełnić rosnące wymagania klientów zainwestowano w nowoczesny system zaśnieżania na aż 1500-metrowym odcinku. Strefa Fun Zone z trasami, boksami i skoczniami to propozycja zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. A straight boxy, small jumpy, street down?y, flat boxy i kickery to tylko niektóre z atrakcji.

apres ski

Urlop w Tatrach Niskich to oprócz znakomitej zabawy na śniegu także gwarancja aktywnego wypoczynku i moc atrakcji po odpięciu nart. Doskonała zabawa czeka nas również w osławionym aquaparku "Tatralandia" w Liptowskim Mikulaszu. Dzieci będą mogły doskonalić lub dopiero zaczynać swoją przygodę z nartami w jednej ze szkółek narciarskich, na pewno ucieszy je także możliwość uczestnictwa w kuligu. Dorośli natomiast skorzystają z bogatej oferty restauracji, knajpek i chat góralskich, w których przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu spędzą miły wieczór. A jeżeli zamarzy się nam chwila relaksu - możemy skorzystać z sauny, basenu lub z usług centrum fitness.

snowaprki

Tatry Niskie to doskonały pomysł na zimowy urlop dla wszystkich amatorów podniebnych akrobacji i, trików, muld i skoczni. Znajduje się tu najstarszy słowacki snowpark - Snowpark Jasna. Aby spełnić rosnące wymagania klientów zainwestowano w nowoczesny system zaśnieżania na aż 1500-metrowym odcinku. Strefa Fun Zone z trasami, boksami i skoczniami to propozycja zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. A straight boxy, small jumpy, street down?y, flat boxy i kickery to tylko niektóre z atrakcji.

Ceny skipassów

Dni
Wysoki sezon
Niski sezon
6
Dorośli 185
Dzieci 148
Dorośli 148
Dzieci 130

Mapa tras

Informacje prawne

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z (Dz.U. z 2022 r. poz. 511), Wakacje.pl niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Wakacje.pl jako agenta turystycznego umową o udział w imprezie turystycznej a organizatorami turystyki, którzy prezentują swoje oferty na naszym serwisie. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na naszym serwisie podchodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Czytaj więcej

Nowość!

Odkryj nową stronę podróży – rezerwuj elastyczne pakiety lot+hotel. Sprawdź