Wczasy Algieria

Przed podróżą

Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
Obywatele polscy muszą mieć wizy na pobyt i przejazd przez terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Uzyskanie wizy turystycznej jest łatwiejsze w przypadku posiadania zaproszenia. Wizę można uzyskać jedynie w Ambasadzie Algierii w Warszawie.
W porze letnich upałów występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, co wiąże się z niedostatkiem wody i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Należy pić wodę mineralną i dokładnie myć owoce.
Algieria jest krajem muzułmańskim, a więc obowiązują w nim prawa i zasady islamu. Obowiązuje zakaz przebywania w miejscach publicznych w stroju plażowym (krótkie spodenki, spódniczki mini). Nie wolno wchodzić do świątyń bez respektowania zasad odpowiedniego stroju i zachowania. Najlepiej uprzednio uzyskać zezwolenie na zwiedzanie. W okresie ramadanu jedzenie, picie i palenie w miejscu publicznym od świtu do zmierzchu może być potraktowane jako prowokacja przeciw zasadom islamu.