Wczasy Barbados

Przed podróżą

Paszport musi być ważny na czas trwania wizyty w Barbados.
Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie turystycznym do 3 miesięcy.
Wymagane szczepienie przeciw żółtej febrze dla podróżujących z krajów zagrożonych występowaniem. Zalecane szczepienie durowi brzusznemu. Należy unikać spożywania nieprzetworzonej żywności.