Wczasy Gwadelupa

Przed podróżą

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu przy podróżach do francuskich departamentów zamorskich jest ważny polski paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.