Wczasy Kambodża

Przed podróżą

Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju.
Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym (brak wiz tranzytowych). Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa): zobacz więcej.
Nie wymaga się szczepień profilaktycznych przed przyjazdem.