WP Pilot gratis do wycieczki!

Kup wczasy na Wakacje.pl, a dostęp do 35 kanałów telewizji internetowej w aplikacji WP Pilot dostaniesz za darmo!

Zgarnij kod na TV online

Zabierz WP Pilot na Wakacje

Nie rezygnuj z oglądania ulubionych programów telewizyjnych na urlopie

Jeśli nawet na wakacjach dzień bez garści najświeższych informacji z kraju i świata jest dla Ciebie dniem straconym albo nie wyobrażasz sobie wieczornego relaksu bez kilku odcinków ulubionego serialu, to mamy propozycję właśnie dla Ciebie.

Zarezerwuj wczasy na Wakacje.pl i ciesz się dostępem do 35 kanałów telewizji internetowej na dowolnym urządzeniu zupełnie ZA DARMO!

Jak otrzymać darmowy dostęp?

Zarezerwuj wymarzony urlop na Wakacje.pl. Możesz to zrobić całkowicie online lub w jednym z naszych salonów stacjonarnych.

Po dokonaniu rezerwacji online na wskazany adres e-mail otrzymasz kod, dzięki któremu uzyskasz dostęp do pakietu kanałów Starter PLUS na WP Pilot. W przypadku zakupu w salonie otrzymasz voucher z kodem.

Następnie załóż konto na pilot.wp.pl, wybierz pakiet Starter PLUS i zapłać kodem. Kod można wykorzystać do 31 grudnia 2020 r.

Od momentu wprowadzenia kodu przez dwa tygodnie możesz się cieszyć dostępem do 35 kanałów telewizyjnych bez żadnych reklam!

Miłego oglądania!

* Pełny regulamin promocji znajduje się tutaj.

Sprawdź oferty z WP Pilotem GRATIS!

Czym jest WP Pilot?

WP Pilot to usługa, która daje nielimitowany dostęp do szerokiej gamy kanałów telewizyjnych. W ofercie znajdują się m.in. największe polskie stacje telewizyjne, ale również kanały filmowe, muzyczne, sportowe i dziecięce.

Z WP Pilota można korzystać na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze lub smart TV. Wybierz dogodny pakiet i oglądaj bez reklam ulubione seriale oraz programy telewizyjne tam, gdzie akurat jesteś i w taki sposób, w jaki akurat masz ochotę.

Jest to idealny wybór na wakacje, ponieważ z WP Pilotem możesz oglądać telewizję zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

Dostęp do platformy otrzymuje się na podstawie comiesięcznie opłacanej subskrypcji lub jednorazowej opłaty za konkretny pakiet. Część kanałów można oglądać bezpłatnie, ale wówczas przed seansem wyświetlane są reklamy. 

W ramach oferowanego w promocji pakietu Starter Plus zyskujesz dostęp do 35 kanałów, w tym 18 w jakości HD, a pośród nich m.in. największe polskie stacje telewizyjne – TVP1, TVP2, TVN, TV4 i Polsat

kanały WP Pilot w pakiecie Starter Plus

SPRAWDŹ OFERTY Z WP PILOTEM GRATIS!

Regulamin akcji promocyjnej „WP Pilot na Wakacjach”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „WP Pilot na Wakacjach” w kanałach sprzedaży Wakacje.pl, zwłaszcza serwisie oraz punktach sprzedaży usług turystycznych sieci Wakacje.pl.

2. Akcja promocyjna (dalej Promocja) polega na przekazaniu przez Wakacje.pl S.A. każdej osobie fizycznej kodu na 14 dniowy dostęp do usługi WP Pilot pod warunkiem dokonania przez tę osobę w okresie od dnia 17 września 2020 r. do dnia 31 października 2020 r. rezerwacji imprezy turystycznej za pośrednictwem Wakacje.pl lub jednego z punktów sprzedaży sieci Wakacje.pl oraz opłacenia co najmniej zaliczki wynikającej z zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej.

3. Promocją objęte są także osoby fizyczne, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem Wakacje.pl i opłaciły imprezę turystyczną przed okresem wskazanym w ust. 2, a realizacja imprezy turystycznej objętej rezerwacją przypada w ww. okresie.

4. Z Promocji wyłączone są imprezy turystyczne organizatorów Nowa Itaka Sp. z o.o. oraz Coral Travel Poland Sp. z o.o.

5. Udział w Promocji i akceptacja Regulaminu następują z chwilą przyjęcia kodu bezpośrednio od przedstawiciela Wakacje.pl lub z chwilą wyrażenia zgody na przesłanie kodu drogą mailową.

6. Organizatorem Promocji jest WP Pilot (Organizator), który przekazuje Wakacje.pl S.A. (Współorganizator) pakiet voucherów z unikatowym kodem promocyjnym na usługę „Pakiet Starter PLUS WP Pilot” dającą dostęp do usługi WP Pilot („Usługa”) do wykorzystania podczas trwania Promocji.

7. Promocja organizowana jest w dniach od 17 września 2020 r. do 31 października 2020r.

8. Kod uprawnia do bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres dwóch tygodni, począwszy od momentu aktywacji Usługi za jego pomocą. Każdy kod promocyjny ważny jest do 31 grudnia 2020 roku. Po tej dacie, kod traci ważność.

9. Organizator oświadcza, że Usługa świadczona jest przez operatora Netwizor sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-092), pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16, nr KRS: 0000402267, NIP: 7010324630, REGON: 145883168 („Operator”). Pełen regulamin Usługi znajduje się na stronie operatora Usługi pod adresem https://pilot.wp.pl/regulamin.

10. Wakacje.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usługi. Wszelkie roszczenia, reklamacje lub uwagi z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do Operatora na adres http://pilot.wp.pl/kontakt

11. Warunkiem otrzymania kodu jest dokonanie rezerwacji imprezy turystycznej oraz wpłaty co najmniej zaliczki wynikającej umowy o udział w imprezie turystycznej z zawartej za pośrednictwem portalu Wakacje.pl lub punktu sprzedaży sieci Wakacje.pl. Wakacje.pl zastrzega sobie prawo do przekazania kodu po weryfikacji dokonania wpłaty.

12. Każda rezerwacja, spełniająca wymogi wskazane w ust. 11 będzie dawała jednorazowe prawo do wzięcia udziału w Promocji.

13. Każdy Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie w trakcie jej trwania, zgodnie z zasadą „jedna rezerwacja = jeden kod”, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów Regulaminu.

14. Wakacje.pl S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadkach, wykorzystania pełnej puli kodów otrzymanej od Organizatora.

15. Aby skorzystać z kodu należy wejść na stronę Organizatora WP Pilot pod adresem https://pilot.wp.pl/tv/, i założyć konto klienta. Następnie wybrać pakiet Starter Plus https://pilot.wp.pl/oferta/22/ i wybrać opcję „Płatność kodem”. Po wpisaniu kodu aktywowany zostaje pakiet telewizji Start Plus.

16. Otrzymany kod na Usługę nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie uprawnia do zakupu innych pakietów telewizyjnych na stronie WP Pilot.

17. Dane osobowe osób uczestniczących w Promocji „WP Pilot na wakacjach” są przetwarzane przez Wakacje.pl S.A zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem https://www.wakacje.pl/politykaprywatnosci.html

18. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Współorganizatora z dopiskiem „WP Pilot na wakacjach-reklamacja” w terminie do 31 grudnia 2020 roku (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora promocji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

19. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Współorganizator lub Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2/ przerwy w funkcjonowaniu Promocji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Współorganizatora lub Organizatora;

3/ udział w Promocji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

20. Współorganizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym również prawo odwołania Promocji, jak i zmiany jej warunków, wydłużenia okresu trwania i zakończenia Promocji bez podania przyczyny.

21. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Współorganizatora, punktów sprzedaży sieci Wakacje.pl oraz na stronie https://www.wakacje.pl/p/wp-pilot-na-wakacje.html


SPRAWDŹ OFERTY Z WP PILOTEM GRATIS!