Ecco Holiday - LATO 2021 Rabat do 40% i Gwarancja Stałej Ceny

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Zniżkę aż do 40% (wliczona w cenę)
  • Niską zaliczkę - tylko 15% (reszta dopiero 30 dni przed wylotem)
  • Gwarancję Stałej Ceny GRATISZabezpieczenie podróży od wzrostu ceny wycieczki dające gwarancję, że kompletna cena imprezy turystycznej (tj. cena imprezy łącznie z opłatami lotniskowymi i ubezpieczeniem) nie ulegnie zmianie, np. w przypadku wzrostu cen paliw, kursów walut, czy też innych czynników wpływających na cenę
  • Gwarancję Niezwłocznego Zwrotu GRATISOrganizator gwarantuje, że w przypadku anulacji rezerwacji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, dokona zwrotu wpłaconych środków najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego wskazanego przez Klienta do zwrotu
  • Gwarancję podróżną EH+ (dotyczy wybranych ofert) w promocyjnej cenie 65 zł/os.Kupując gwarancję dodatkowo otrzymujesz: możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie najpóźniej na 40 dni przed wylotem i ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym pokrywające koszty leczenia do kwoty 35 000 EUR i w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł oraz ubezpieczenie bagażu do kwoty 1000 zł i ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz możliwość dokonania nielimitowanej ilości zmian w rezerwacji (zmiana uczestników, zmiana terminu, lotniska itp.) bez ponoszenia opłat za zmianę najpóźniej do 40 dni przed wylotem. Gwarancję podróżną EH+ można dokupić najpóźniej dzień po założeniu rezerwacji. Gwarancję muszą zakupić wszystkie osoby widniejące na jednej rezerwacji, w tym również osoby niepełnoletnie
Promocja trwa do 31.03.2021r.