Sun & Fun - ZIMA 2021

Rezerwując ofertę w tej promocji możesz zyskać:

  • Bezpłatną, wielokrotną zmianę rezerwacji aż do 45 dni przed wylotem (bezpłatnie i wielokrotnie możesz dokonać zmian w zakresie: destynacji, terminu, hotelu, rodzaju pokoju, lotniska wylotowego lub części uczestników)
  • Test PCR na obecność COVID-19 GRATISOrganizator pokryje koszty wykonania testów PCR na obecność COVID-19, przeprowadzanych w kraju, w którym ma odbyć się Impreza, o ile wykonanie testów następuje po rozpoczęciu Imprezy, a do udziału w Imprezie niezbędne jest przeprowadzenie tych testów oraz ich negatywny wynik. Promocja nie obejmuje innych testów niż opisane powyżej, w szczególności testów przeprowadzonych przed rozpoczęciem Imprezy, a także testów nieobowiązkowych - kosztów wykonania tych testów Organizator nie pokrywa. Procedura związana z przeprowadzeniem testów, w tym także z dalszym postępowaniem uzależnionym od wyniku testów jest określona przez odpowiednie organy kraju, w którym odbywa się Impreza.
  • Dodatkowe ubezpieczenie w wariancie Max GRATIS (obejmuje m.in. koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej aż do 20 000 Eur)
  • Gwarancję niezmienności ceny GRATIS (Organizator gwarantuje niezmienność ceny nawet w sytuacji wzrostów kursów walut, transportu lub opłat lotniskowych)
  • Niską zaliczkę - tylko 20% (reszta dopiero 30 dni przed wylotem)
Promocja trwa do 15.12.2020r.