Wczasy Bratysława

Przed podróżą

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.
Nie ma obowiązku szczepień ochronnych.
Bratysława zwana ?Klejnotem Dunaju? to tętniąca życiem stolica Słowacji. Miasto rozpościera się na obydwu brzegach rzeki Dunaj oraz u podnóża pasma górskiego Małych Karpat. Pomimo swojej bogatej historii Bratysława jest jedną z najmłodszych stolic świata. Ta nowoczesna metropolia otwarta jest na cały świat, o czym świadczy rosnąca ciągle liczba odwiedzających turystów, pochodzących z różnych jego stron. W mieście można podziwiać zarówno piękną i bogatą architekturę wiedeńskiego baroku jak również nowoczesną zabudowę typową dla dużych miast Europy.

Bratysława posiada doskonale rozwiniętą bazę noclegową z renomowanymi hotelami oraz szeroką ofertę gastronomiczną. Centrum miasta leży na lewym brzegu rzeki, pomiędzy Starym a Nowym mostem. Oprócz Dunaju najbardziej charakterystycznym punktem stolicy jest majestatyczny Zamek Bratysławski, u podnóża którego rozciąga się Stare miasto. Tu koncentruje się największa część historycznych zabytków i instytucji kulturalnych miasta.

Przepiękne pałace barokowe i rokokowe z romantycznymi dziedzińcami, kościoły i klasztory, pomniki i fontanny oraz stare mieszczańskie domy. Nastrój tej części miasta tworzą wąskie uliczki i małe place, które zapełniają się w czasie imprez kulturalnych.