Wczasy New Providence

Przed podróżą

Wymagany termin ważności dokumentu paszportowego wynosi 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.
Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Wspólnoty Bahamów nie wymaga się wizy wjazdowej, muszą natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu.
Z uwagi na tropikalny klimat konieczna jest właściwa ochrona przed słońcem.