Wczasy Norwegia

Przed podróżą

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii jest ważny dokument paszportowy bądź ważny dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Wiza nie jest wymagana.
W Norwegii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Norwegia jest najbardziej wysuniętym na północ krajem Europy. Położona jest w zachodniej i północnej część Półwyspu Skandynawskiego. Graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją. Do Norwegii należą także terytoria: Svalbard, Jan Mayen oraz dwie antarktyczne wyspy - Bouveta i Piotra I.

Norwegię oblewają wody Morza Północnego, Morza Norweskiego i Morza Barentsa. Zdecydowaną większość terytorium kraju zajmują Góry Skandynawskie.

Stolicą jest Oslo. Do najważniejszych miast należą: Trondheim, Bergen, Stavanger, Troms?, Drammen, Fredrikstad, Molde, Lillestr?m, Kristiansand, Kristiansund, Narwik.

Cechą charakterystyczą wybrzeży norweskich są fiordy. Są to wąskie zatoki wcinające się głęboko w masywy górskie. Do najpopularniejszych należą: Sogenfjorden (220 km), Hardangerfjorden (170 km) i Trondheimfjorden (130 km).

Norwegia jest monarchią konstytucyjną z jedną izbą ustawodawczą, którą stanowi 155-osobowy parlament. Władza ustawodawcza znajduje się w rękach rządu, na czele którego stoi premier. Król pełni jedynie funkcje reprezentacyjne.