STATUS OTWARCIA GRANIC

ZAPLANUJ BEZPIECZNY URLOP

  • Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w poszczególnych krajach?
  • Jakie obostrzenia obowiązują po powrocie z zagranicy?
  • Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje bez testu?
  • Które kraje nie wymagają testu od osób zaszczepionych i ozdrowieńców?
sprawdź informacje

Granice Polski są otwarte i jest możliwość podróży za granicę, również w celach turystycznych.

KWARANTANNA DLA PODRÓŻNYCH SPOZA STREFY SCHENGEN

Zgodnie z informacją podaną w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej dnia 23 czerwca 2021, podróżni przybywający do Polski po pobycie poza strefą Schengen, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub poza EFTA (m.in. z Egiptu, Albanii, Wielkiej Brytanii oraz w krajów egzotycznych) są zobowiązani do odbycia bezwzględnej 10 dniowej kwarantanny. Można ten okres skrócić, uzyskując po 7 dniach negatywny wynik testu w kierunku COVID-19.

Od 10 lipca 2021 wyjątek od tej reguły stanowi Turcja - turyści powracających z tego kraju do Polski są zwolnieni z konieczności odbywania kwarantanny po powrocie!

Z kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione oraz dzieci w wieku do 12 lat. 

KWARANTANNA DLA PRZYBYWAJĄCYCH ZE STREFY SCHENGEN

Zgodnie z informacjami ogłoszonym 29 marca 2021 przez przedstawicieli rządu RP od 30 marca wszystkie osoby podróżujące do Polski, w tym obywatele polscy powracający z zagranicy (zarówno podróżujący transportem zbiorowym jak i indywidualnie), muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie.

Z tego obowiązku mogą być zwolnione m.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (które przyjęły 2 dawki preparatu) szczepionką dopuszczoną w UE oraz podróżni ze strefy Schengen, którzy poświadczą swój stan zdrowia negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność koronawirusa. Badanie należy wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy (czas jest liczony od momentu uzyskania wyniku testu do przekroczenia granicy Polski). Może to być zarówno test PCR, jak i antygenowy, a zaświadczenie o jego negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim.

Podróżni, którzy zostaną poddani kwarantannie mogą wykonać test w Polsce. Po otrzymaniu negatywnego wyniku takiego testu zostaną zwolnieni z kwarantanny.

Z obowiązku kwarantanny mogą być również zwolnieni ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej”. Ozdrowieńcy mogą udokumentować przebycie izolacji wydrukiem z Internetowego Konta Pacjenta.

Począwszy od 11 czerwca 2021 r. z tego obowiązku zwolnione są również dzieci do 12. roku życia, podróżujące pod opieką dorosłych, którzy zostali w pełni zaszczepieni lub mogą przedstawić negatywny wynik testu w kierunku COVID-19.

WYKUP TEST ZWALNIAJĄCY Z KWARANTANNY PO POWROCIE DO POLSKI

Teraz dla Klientów Wakacje.pl testy w specjalnej, promocyjnej cenie!

WYKUP BADANIE

Aktualna sytuacja w krajach, do których można udać się na urlop.

  • Które państwa wymagają od podróżnych okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa?
  • Jaka jest sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach?
  • Jakich obostrzeń możesz się spodziewać po przybyciu lub gdzie aktualnie może obowiązywać czasowy zakaz lotów?


Sprawdź szczegóły

unijny certyfikat covid-19 już dostępny

Sprawdź czym jest tzw. "paszport covidowy".

Dowiedz się więcej


*poniższe informacje o sytuacji w poszczególnych państwach zaktualizowane są na dzień 23.07.2021 r.

Grecja bez testu dla zaszczepionych

Podróżni przekraczający grecką granicę, za wyjątkiem dzieci w wieku do 12 lat, zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie może być wykonane testem PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem w lub za pomocą szybkiego testu antygenowego na 48 godziny prze wylotem. Weryfikacja następuje na podstawie unijnego certyfikatu COVID-19.

Osoby zaszczepione co najmniej dwiema dawkami szczepionki dopuszczonej w UE, są zwolnione z obowiązku przedstawiania wyników testów. Od momentu przyjęcia ostatniej dawki musi minąć co najmniej 14 dni. Wymagane jest potwierdzenia szczepienia, sporządzone w języku angielskim.

Ozdrowieńcy dysponujący pozytywnym wynikiem testu antygenowego lub PCR, pobranego minimum 30 dni i maksimum 180 dni przed przyjazdem, mogą swobodnie przekroczyć Grecką granicę.

Dodatkowo każdy turysta do 22:59 dnia poprzedzającego wylot jest zobowiązany do wypełnienia formularza Passenger Locator Form oraz uzyskania specjalnego kodu QR za pośrednictwem strony internetowej https://travel.gov.gr/#/.

SPRAWDŹ OFERTY

Turcja bez kwarantanny po powrocie!

Od 10 lipca 2021 turyści powracających z Turcji do Polski traktowani są na takich samych zasadach jak osoby powracające ze strefy Schengen. Czyli będą mieli możliwość zwolnienia się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny, po uzyskaniu negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego po powrocie, nie później niż w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

Osoby niezaszczepione obowiązuje konieczność wypełnienia elektronicznej karty lokalizacji podróżnego, elektronicznie lub w formie papierowej. Drukowane formularze są rozdawane podróżnym na pokładzie samolotu.

Podróżni udający się do Turcji są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego na 72 h przed przybyciem lub negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego, przeprowadzonego na 48 godzin przed przybyciem. Weryfikacja następuje na podstawie unijnego certyfikatu COVID-19.

Dzieci do 6 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testów. Podobnie osoby zaszczepione mogące okazać świadectwo potwierdzające przyjęcie ostatniej dawki szczepienia minimum 14 dni przed przyjazdem oraz ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 i od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 28 dni, ale nie więcej niż 6 miesięcy.

Na 72h przed wylotem wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia podróżnego (Traveler Entry Form), który można znaleźć na stronie https://register.health.gov.tr/ . Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego rejestrację wraz z kodem HES należy go wydrukować lub zachować na urządzeniu mobilnym. Trzeba go okazać obsłudze linii lotniczej przed wylotem.

SPRAWDŹ OFERTY

Egipt

Turyści przybywający do Egiptu są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie powinno zostać wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem. Weryfikacja następuje na podstawie unijnego certyfikatu COVID-19.

Dzieci do 6 roku życia oraz osoby w pełni zaszczepione, które mogą potwierdzić, że od podania ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni są zwolnione z testu.

Wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu zostaną poproszeni o wypełnienie „Deklaracji podróżnego” (Traveler Declaration). W dokumencie należy podać informacje o podróżach odbytych w ciągu 14 dni przed wizytą w Egipcie oraz potwierdzić, brak objawów przypominających COVID-19 oraz świadomych kontaktów z cierpiącymi na tę chorobę w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podpisanie deklaracji wiąże się również ze zobowiązaniem do powiadomienia kierownictwa hotelu lub lekarza w wypadku zauważenia u siebie objawów choroby podczas pobytu w Egipcie. Ponadto wymagane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego, obejmującego koszty leczenia w Egipcie.

SPRAWDŹ OFERTY

Hiszpania bez testu dla Polaków!

Do dnia 25 lipca 2021 podróżni przybywający z Polski nie są zobowiązani do wykonywania testów oraz okazywania zaświadczeń o szczepieniu lub przebyciu COVID-19.

Władze Hiszpanii od pozostałych podróżnych wymagają posiadania negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego na 48 godzin przed przybyciem. Dzieci w wieku do 12 lat są zwolnione z tego obowiązku.

Ozdrowieńcy, mogący udokumentować przebycie choroby i osoby zaszczepione pełną dawką preparatu dopuszczonego na terenie UE, co najmniej na 14 dni przed przyjazdem, mogą przekraczać granicę hiszpańską bez obostrzeń.

Test musi zostać wykonany w ciągu 48 godzin przed przybyciem. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu może mieć formę papierowa lub elektroniczną i musi być wystawiony w języku hiszpańskim lub angielskim. Musi zawierać dane identyfikacyjne podróżującego, w tym numer paszportu lub innego dowodu tożsamości (zgodnego z numerem wpisanym do formularza kontroli sanitarnej), datę wykonania testu, wskazanie certyfikowanego centrum diagnostycznego oraz informację o zastosowanej metodzie badania.

UWAGA! Powyższe przepisy nie obowiązują dla terytorium Wyspa Kanaryjskich.

Podróżując na Kanary nadal musimy okazać negatywny wynik testu (PCR na 48 godzin przed przylotem), lub zaświadczenie o szczepieniu albo przebyciu choroby. Weryfikacja następuje na podstawie unijnego certyfikatu COVID-19. Dzieci do lat 6 są zwolnione z obowiązku poddawania się testom.

Do przekroczenia granicy hiszpańskiej nadal wymagane jest uzyskanie kodu QR. Należy w tym celu wypełnić stosowny formularz na 48 godzin przed podróżą. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.spth.gob.es lub przy pomocy bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. We wniosku trzeba podać między innymi informacje o przebytych niedawno chorobach, datach i destynacjach swoich ostatnich ostatnich podróży, a także numer swojego telefonu i adres, pod którym będziemy przebywać w Hiszpanii.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Rządowym dostępnym pod adresem https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf

SPRAWDŹ OFERTY