Wakacje.plPomoc i kontakt

Pomoc i kontakt

Potrzebujesz informacji lub chcesz się skontaktować z doradcą? Jesteś w odpowiednim miejscu!

Wybierz temat

Usługi dodatkowe

Wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z usługami dodatkowymi do kupionych u nas wyjazdów: jak kupić, jak zmienić lub jak zrezygnować.

Tak. Zakup produktów dodatkowych jest możliwy w dowolnym momencie, wystarczy skontaktować się z naszymi doradcami. Wyjątkiem jest ubezpieczenie zawierające koszty rezygnacji, które można dokupić najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na wyjazd

Czy ten artykuł był pomocny?

Ubezpieczenie

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, firmy organizujące imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz podróżnych umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. To oznacza, że podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i nieszczęśliwych wypadków (NW) zawarte jest w cenie każdej oferty wyjazdu za granicę. Zalecamy jednak dokupienie dodatkowego ubezpieczenia, które ma dużo szerszy zakres ochrony i zabezpiecza także w przypadku zachorowania na COVID-19 lub kwarantanny.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, ubezpieczenie w różnych wariantach można dokupić także w późniejszym terminie. Możliwe jest także rozszerzenie zakresu ubezpieczenia np. o choroby przewlekłe lub sporty ekstremalne. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail na adres klient@wakacje.pl lub zadzwonić na naszą infolinię. Wyjątkiem jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które można wykupić wyłącznie tuż po zakupie wyjazdu.

Czy ten artykuł był pomocny?

„KR” to skrót od słów „koszty rezygnacji”. Jest to dodatkowa opcja, którą można wykupić wraz z ubezpieczeniem. Jeśli wydarzy się coś, przez co konieczna będzie rezygnacja z kupionego wyjazdu (np. choroba, pobyt w szpitalu, śmierć bliskiej osoby, co da się udokumentować), z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji będzie można wystąpić o zwrot kosztów poniesionych na niewykorzystany wyjazd.

Czy ten artykuł był pomocny?

Polisę dostaniesz od nas po zaksięgowaniu opłaty za nią. Wysyłamy ją razem z dokumentami dotyczącymi rezerwacji lub jako osobny e-mail. Możesz też ją pobrać w Panelu Klienta.

Czy ten artykuł był pomocny?

Jeżeli rezygnujesz z wyjazdu i nie będziesz korzystać z polisy, traktowane to jest jako anulacja z inicjatywy klienta. Dostaniesz zwrot kosztów polisy za niewykorzystany okres ochrony. Jeśli rezygnujesz z wyjazdu i chcesz skorzystać z ochrony, którą zapewnia polisa, zgłoś szkodę do ubezpieczyciela, aby ubiegać się o zwrot kosztów anulacji rezerwacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Zgłoszenie wyślij na adres likwidacja@axa-assistance.pl lub AXA Assistance, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. W zależności od rodzaju szkody, zgłoszenie powinno zawierać:
1) wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody,
2) dokumentację medyczną opisującą rodzaj i charakter obrażeń lub objawów, zawierające dokładną diagnozę oraz zaordynowane leczenie,
3) raport policji lub protokół sporządzony przez inną instytucję, w przypadku zdarzeń, których dotyczyła interwencja danych organów (w tym potwierdzenie Kradzieży z włamaniem bądź Rabunku z oznaczeniem utraconych przedmiotów, z informacjami na temat ich rodzaju i ilości oraz co najmniej orientacyjnej wartości,
4) oryginały lub kopie rachunków i oryginały dowodów ich zapłaty,
5) oświadczenia poszkodowanych lub świadków zdarzenia,
6) przedstawić pokwitowanie przyjęcia Bagażu do przechowalni lub potwierdzenie jego opóźnienia,
7) informację od przewoźnika lub innego podmiotu o wysokości w jakiej uznano roszczenie Ubezpieczonego dotyczące tego samego przedmiotu sprawy
8) dokumenty potwierdzające własność utraconych przedmiotów,
9) potwierdzenie wypłaty gotówki z bankomatu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, zmiana ubezpieczenia jest możliwa. Możesz zmienić np. wariant ubezpieczenia na wyższy, termin polisy – wydłużyć go lub przesunąć, dodać rozszerzenie o ubezpieczenie chorób przewlekłych, klauzulę alkoholową, rozszerzenie uprawiania sportów ekstremalnych. Możliwa jest też zmiana daty urodzenia, jeśli podana była błędna, oraz poprawa danych osobowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Bagaż dodatkowy

W przypadku lotów rejsowych istnieje możliwość dokupienia bagażu dodatkowego. W zależności od Twoich preferencji organizatorzy oferują różne wielkości bagażu m.in. bagaż podręczny 10 kg, bagaż rejestrowany 10 kg, 20 kg lub 32 kg. W celu dokupienia bagażu wystarczy przesłać dyspozycję, jaki bagaż Cię interesuje na adres klient@wakacje.pl z adresu e-mail przypisanego do rezerwacji, uwzględniając numer zamówienia zaczynający się od WAK. Po otrzymaniu dyspozycji skontaktujemy się z organizatorem, w celu otrzymania ceny bagażu. Następnie prześlemy Ci link wraz z kwotą dodanie usługi. Nie ma jasno określonych limitów na dodatkowy bagaż rezerwacji, wszystko zależy od ilości dostępnych miejsc bagażowych w samolocie.
Uwaga! Jeśli chcesz dokupić bagaż, zgłoś nam to najlepiej na co najmniej 4 dni przed wylotem. To czas, który gwarantuje, że zdążymy dokonać formalności, a organizator zdąży dodać usługę do Twojej wycieczki.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przewóz sprzętu sportowego jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora. Sprzęt sportowy musi zostać zgłoszony i potwierdzony przez przewoźnika, musi być zapakowany oddzielnie i rozpoznawalny jako bagaż specjalny przy odprawie. Może się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

Czy ten artykuł był pomocny?

Parking

Zakup usług parkingowych może odbyć się przez Internet, wystarczy dodać taką usługę w procesie zakupu rezerwacji wycieczki. Jeśli już masz zarezerwowany wyjazd, parking możesz dokupić telefonicznie lub mailowo. Po złożeniu rezerwacji dostaniesz od nas e-mail z potwierdzeniem
rezerwacji parkingu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Zgłoś nam to jak najszybciej przez Panel Klienta lub wyślij na adres klient@wakacje.pl wraz z numerem zamówienia (najlepiej podanym w temacie e-maila). Anulacja będzie bezkosztowa, jeśli zostanie dokonana najpóźniej na 24 godzin przed przyjazdem na parking.
Anulacja kosztowa - dokonana na mniej niż 24 godzin przed przyjazdem na parking.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak, zmiana jest możliwa. Zgłoś nam taką potrzebę przez Panel Klienta lub wyślij na adres klient@wakacje.pl wraz z numerem zamówienia (najlepiej podanym w temacie e-maila), a my zajmiemy się wszystkim.

Czy ten artykuł był pomocny?

Skontaktuj się z nami