Unijny Certyfikat COVID

Green Certificate

  • Czym jest tzw. covidowy paszport zdrowotny?
  • Jak działa i w jaki sposób można go uzyskać?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Unijny Certyfikat COVID

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, „cyfrowy zielony certyfikat”, zwany także "paszportem zdrowotnym" lub "covidowym" ma za zadanie ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się podczas pandemii koronawirusa na terytorium Unii Europejskiej. Certyfikat, który można stosować we wszystkich państwach członkowskich UE, stanowi dowód, że dana osoba została zaszczepiona, uzyskała negatywny wynik testu lub wyzdrowiała z COVID-19. 

Zasady działania certyfikatu?

Obowiązujący na terenie Unii Europejskiej paszport covidowy jest bezpłatny i dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, w zależności od indywidulanych preferencji podróżnego. Jego głównym celem jest umożliwienie swobodnego, wolnego od restrykcji wjazdowych w poszczególnych krajach i przede wszystkim bezpiecznego podróżowania w ramach Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa.

Bezpieczeństwo danych osobowych i autentyczność certyfikatu zapewni kod QR, zawierający:

  • unikalny identyfikator,
  • imię, nazwisko i datę urodzenia osoby posługującej się certyfikatem,
  • potwierdzenie szczepienia, z informacją o miejscu, terminie, ilości podanych dawek oraz rodzaju szczepionki (wyłącznie zatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków.
  • w przypadku osób niezaszczepionych - negatywny wynik testu RT-PCR albo antygenowego na COVID-19 wraz z datą, godziną i miejscem wykonania
  • dla ozdrowieńców - zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przebycie choroby do 180 dni wstecz


Podczas przekraczania granicy kod QR jest skanowany i weryfikowany przez służby graniczne.

Certyfikat obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mogą z niego korzystać zarówno obywatele UE, jak i rezydenci przebywający na terenie wspólnoty.

Zaszczepienie nie jest warunkiem koniecznym do podróży

Komisja Europejska zapewnia, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarze wspólnoty, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie. Ta sama zasada dotyczy obywateli krajów spoza Unii, którzy przybywają do lub przebywają w państwach członkowskich i mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat?

certyfikaty są dostene w aplikacji mobilnej.  

Można je także wydrukować w przychodni lub punkcie szczepień. Są one dostępne z poziomu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel, dostępnej na urządzeniach z systemem Android i iOS. Certyfikaty powinny być wydawane w tej formie każdorazowo po otrzymaniu dawki szczepienia, wykonaniu testu na obecność COVID-19 lub zaświadczeniu o wyzdrowieniu.

Za wydanie certyfikatów odpowiadają władze krajowe, które upoważniają do tego stosowne instytucje, takie jak na przykład szpitale, ośrodki badawcze, lokalne służby sanitarne.

Zarówno wersja cyfrowa, jak i papierowa posiada kod QR, zawierający niezbędne informacje, a także cyfrową pieczęć potwierdzającą autentyczność certyfikatu.

  • Certyfikat potwierdzający przyjęcie szczepionki jest ważny przez 365 dni, licząc od 14 dnia po pełnym zaszczepieniu.
  • Certyfikat potwierdzający przebycie infekcji jest ważny od 11 do 180 dnia od momentu uzyskania wyniku testu potwierdzającego zakażenie.
  • Certyfikat potwierdzający wynik testu w kierunku COVID-19 (PCR lub antygenowy) jest ważny przez 48 godzin.


System warunków wjazdowych w ramach Unii Europejskiej nie jest jeszcze jednolity, więc mogą się one różnić w zależności od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Sprawdź zasady podróżowania

Bezpieczeństwo danych osobowych

Certyfikaty zawierają tylko ograniczony zestaw niezbędnych informacji, których nie będą mogły przechowywać żadne instytucje w odwiedzanych krajach. Do celów weryfikacji sprawdzana może być tylko ważność i autentyczność certyfikatu, poprzez weryfikację, kto go wydał i podpisał. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w państwie członkowskim, które wydało cyfrowy zielony certyfikat

Każda instytucja wydająca (np. Szpital, ośrodek badawczy, organ medyczny) ma swój własny klucz podpisu cyfrowego. Wszystkie te dane musza być przechowywane w bezpiecznej bazie w każdym kraju.

W jaki sposób Paszport Zdrowotny wpływa na bezpieczeństwo i swobodę przemieszczanie się?

Informacje zawarte w certyfikacie potwierdzają przyjęcie zaszczepienia, wynik testu a także informują o przebyciu choroby i wyzdrowieniu. Pozwala to na zniesienie wobec osoby posługującej się certyfikatem obostrzeń wprowadzonych w państwie członkowskim na czas pandemii. Podróżni posiadający ten dokument mają takie same prawa, jak obywatele odwiedzanego państwa członkowskiego, którzy zostali zaszczepieni, przebadani lub wyzdrowieli.

Czy w wyniku wprowadzenia zielonego certyfikatu zdrowotnego osoby niezaszczepione nie będą dyskryminowane w zakresie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się?

Zielony certyfikat cyfrowy ma ułatwić bezpieczne podróżowanie po krajach Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa. Nie jest to jednak warunek konieczny dla swobodnego przemieszczania się. Osoby niezaszczepione, nadal mają możliwość swobodnego przemieszczania się, ale z zastrzeżeniem konieczności poddania się obostrzeniom sanitarnym, takim jak badania lub kwarantanna. To samo dotyczy podróżnych spoza Unii Europejskiej, przebywających w państwach członkowskich, którzy mają prawo podróżować do innych państw wspólnoty.

Czy wprowadzenie paszportu covidowego oznacza konieczność przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych?

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej nie, ponieważ certyfikat ma na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się i złagodzenie obecnych ograniczeń. Nie uchyla on prawa do swobodnego przemieszczania się ani podróżowania.

Jakie informacje zawiera cyfrowy zielony certyfikat?

Certyfikat zawiera niezbędne kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, wydające państwo członkowskie oraz niepowtarzalny identyfikator certyfikatu. Ponadto w przypadku świadectwa szczepienia, jest to informacja o rodzaju i producencie szczepionki, liczbie podanych dawek oraz dacie zaszczepienia. Zaś w przypadku świadectwa testu, jest to informacja o rodzaju testu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia, instytucji wykonującej oraz jego wyniku.

W jakim formacie działa certyfikat?

Certyfikat jest dostępny w formacie cyfrowym, umożliwiającym okazanie go na smartfonie lub wydrukowanie na papierze, w zależności od preferencji posiadacza. Informacje w nim zawarte są podane w języku urzędowym państwa wydającego oraz w języku angielskim. Certyfikaty są wyposażone w kod QR, zawierający niezbędne kluczowe dane, a także podpis cyfrowy, chroniący przed fałszerstwem. Skanowanie kodu QR służy do weryfikacji autentyczności i ważności certyfikatu. 

Czy do certyfikatu kwalifikowane są wszystkie szczepionki, czy tylko wybrane?

Certyfikat przyjmuje tylko świadectwa zaszczepienia preparatami, które otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej Unii Europejskiej.

Jakie rodzaje testów na COVID-19 są kwalifikowane do certyfikatu?

Uwzględniane są jedynie wyniki tzw. Testów NAAT (w tym testów RT-PCR) oraz szybkich testów antygenowych, które znajdują się w wykazie utworzonym na podstawie Zalecenia Rady 2021 / C 24/01.

Co z osobami, które zostały/zostaną zaszczepione jeszcze przed wejściem w życie certyfikatu?

Osoby, które zostały zaszczepione przed wprowadzeniem cyfrowego zielonego certyfikatu, również mają możliwość uzyskania niezbędnego świadectwa szczepień. 

Jak długo będzie obowiązywał zielony certyfikat cyfrowy?

Obowiązywanie cyfrowego zielonego certyfikatu zostanie zawieszone po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zakończenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego pandemią COVID-19.

Jak są przetwarzane dane osobowe?

Z uwagi na wrażliwe dane medyczne zawarte w certyfikatach, zapewniony jest bardzo wysoki poziom ich ochrony. Certyfikat zawiera zestaw wyłącznie niezbędnych informacji, które nie mogą być przechowywane przez odwiedzane kraje. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w państwie członkowskim, które wydało cyfrowy zielony certyfikat. System zielonych certyfikatów cyfrowych nie wymaga tworzenia i utrzymywania bazy danych świadectw zdrowia na poziomie UE.